Nauka i Edukacja Ekonomiczna. Strategiczna Szkoła Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej: Dobre rokowania

BANK 2020/02

Zdjęcia: Marcin Waś

Warsztaty i prezentacje, konwersatoria i ćwiczenia złożyły się na bogatą merytorycznie agendę drugiej sesji w ramach pilotażowej edycji Strategicznej Szkoły Polskiego Sektora Bankowości Spółdzielczej. Elementy strategii i długofalowej wizji rozwoju przeplatały się z praktycznymi aspektami prowadzenia szczególnej formy biznesu, jaką stanowi bankowość spółdzielcza.

Otwierając spotkanie, wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński przypomniał, że DNA strategii banków spółdzielczych stanowią wartości. Jako konstytutywne wymienił: zaufanie, zarządzanie, bliskość, elastyczność, zaangażowanie społeczne, solidarność. Każda z nich ma odniesienie do relacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem zewnętrznym, a w szczególności do potrzeb i oczekiwań klienta banku. To one określają misję i sposób realizacji zadań. Podkreślił, że owe wartości w codziennej pracy realizować powinien każdy pracownik banku. Warto w tym względzie czerpać z doświadczeń i rozwiązań w sferze organizacyjnej sprawdzonych u naszych europejskich partnerów.

Wizyta studyjna zorganizowana staraniem ZBP w BVR w Berlinie potwierdziła, że spółdzielczy biznes bankowy – w Niemczech 18,5 mln członków – może ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: