Nauka i edukacja ekonomiczna | WIEDZA A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ| Edukacja finansowa potrzebna bardziej niż kiedykolwiek

BANK 2021/03

Mija rok, odkąd pandemia COVID-19 wtargnęła w nasze życie, czyniąc niewyobrażalne straty niemal we wszystkich sferach. Nie powinien dziwić wynik najnowszego badania Eurobarometru, w którym opieka zdrowotna uplasowała się na pierwszym miejscu wśród priorytetów obywateli ponad połowy państw członkowskich UE. Mieszkańcy Belgii, Czech, Danii, Finlandii i Holandii wskazali jednak w środku pandemii na edukację jako ich pierwszy problem!

Fot. Julien Eichinger/stock.adobe.com

Mija rok, odkąd pandemia COVID-19 wtargnęła w nasze życie, czyniąc niewyobrażalne straty niemal we wszystkich sferach. Nie powinien dziwić wynik najnowszego badania Eurobarometru, w którym opieka zdrowotna uplasowała się na pierwszym miejscu wśród priorytetów obywateli ponad połowy państw członkowskich UE. Mieszkańcy Belgii, Czech, Danii, Finlandii i Holandii wskazali jednak w środku pandemii na edukację jako ich pierwszy problem!

European Money Week – doroczny, tygodniowy projekt Europejskiej Federacji Bankowej i 32 krajowych zrzeszeń bankowych w Europie. W dniach 22-26 marca 2021 r. podejmowane są różne działania tych podmiotów (m.in. konferencje, webinaria, konkursy wiedzy) mające na celu zwiększanie świadomości i znaczenia edukacji finansowej.

Z dostępnych badań i raportów wynika, że w 2020 r. ponad 180 krajów tymczasowo zamknęło szkoły i uczelnie, pozostawiając w szczytowym momencie blisko 1,6 mld dzieci i młodzieży poza placówkami. Pandemia dotknęła więc 94% uczniów na świecie. Dzieci z najbiedniejszych krajów pozbawione były nauki przez prawie cztery miesiące, w porównaniu z sześcioma tygodniami w przypadku dzieci z państw o wysokich dochodach. Dziś ocenia się już, że pandemia odwróci korzyści płynące z ostatnich dwudziestu lat światowego postępu w edukacji dziewcząt i spowoduje wzrost ubóstwa i nierówności. Szacuje się nawet, że zamykanie szkół wpłynie na zmniejszenie przyszłych zarobków od 3 do 15% przyszłego PKB.

Programy wsparcia

Dostępne badania mówią też, że czas pandemii wprowadził zakłócenia w nauczaniu szczególnie takich przedmiotów, jak matematyka, która jest kluczowa z punktu widzenia edukacji finansowej. Wyniki uczących się tego przedmiotu w 2020 r. były o ok. 5 do 10 pkt. proc. niższe w porównaniu z uczniami tej samej klasy w roku poprzednim. Jaki będzie długoterminowy wpływ tych zakłóceń? Jakie nowe metody uczenia się, umiejętności i technologie przyjąć, by nie pogłębiać tych strat? 

Według badań UNESCO, UNICEF i Banku Światowego, które przeprowadzono wśród 149 ministerstw edukacji na świecie, prawie każdy kraj wprowadził programy wsparcia, aby zaradzić utracie zdolności uczenia się w związku z pandemią. Włączenie zdalnego nauczania, z wykorzystaniem platform internetowych, programów telewizyjnych i radiowych oraz pakietów do zabierania do domów było niemal powszechną praktyką.

Nauka online pojawiła się w wielu częściach świata, ale wyglądała różnie, w zależności od poziomu dochodów. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: