Nauka i edukacja finansowa | WOLONTARIAT PRACOWNICZY | Dlaczego bankierzy pracują za darmo

BANK 2021/11

Nie ma chyba grupy zawodowej, której przedstawiciele znają się na wartości pieniądza lepiej od bankowców. Niektórzy zarzucają wręcz, że dla pracowników tej branży nic poza nim się nie liczy, a nawet, że dla zysku „banksterzy” są gotowi na wszystko. Ten obraz, nie dość, że bardzo krzywdzący, jest również całkowicie nieprawdziwy. Wśród pracowników polskich banków nie brakuje osób, które angażują się w nieodpłatny wolontariat. A same banki tę działalność popierają i organizują.

Nie ma chyba grupy zawodowej, której przedstawiciele znają się na wartości pieniądza lepiej od bankowców. Niektórzy zarzucają wręcz, że dla pracowników tej branży nic poza nim się nie liczy, a nawet, że dla zysku „banksterzy” są gotowi na wszystko. Ten obraz, nie dość, że bardzo krzywdzący, jest również całkowicie nieprawdziwy. Wśród pracowników polskich banków nie brakuje osób, które angażują się w nieodpłatny wolontariat. A same banki tę działalność popierają i organizują.

Wolontariat w polskim sektorze bankowym to zdecydowanie norma, a nie wyjątek. Wystarczy wspomnieć choćby o programie „Bankowcy dla Edukacji”, który w dużej mierze opiera się na skierowanym do młodzieży projekcie edukacyjnym BAKCYL, w którym uczestniczy ponad 150  banków: państwowych i prywatnych, komercyjnych i spółdzielczych. W działaniach w formie wolontariatu tylko w tym jednym projekcie uczestniczy ponad tysiąc pracowników sektora bankowego. Do tego dochodzą jeszcze liczne akcje wolontariackie organizowane przez poszczególne banki, prowadzone przez nie fundacje, czy organizacje pozarządowe, z którymi one współpracują. Jak to się dzieje, że w instytucjach nastawionych na zysk wolontariat rozkwita?

Bankowość z ludzką twarzą

Wspieranie wolontariatu pracowniczego to oczywiście jeden z elementów społecznej odpowiedzialności biznesu, która we współczesnym zarządzaniu nim odgrywa coraz większą rolę. Zdaniem ekspertów banki nie odbiegają tu od innych branż, a być może udział w tego typu akcjach jest dla nich szczególnie ważny.
– Poprzez organizację wolontariatu banki wzmacniają swój employer branding. Budują swoją reputację jako instytucji poważnie podchodzących do społecznej odpowiedzialności biznesu i pokazują ludzką twarz. To bardzo ważny powód. W Polsce ciężko znaleźć dobrych pracowników w bankowości, bo na rynku działa dużo banków, które konkurują o najlepszych. Zaangażowanie w CSR jest jednym z elementów przewagi konkurencyjnej – zauważa Aureliusz Leżeński, coach ze Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz prezes Fundacji Robinson Crusoe.

Fundacja ta od osiemnastu lat zajmuje się usamodzielnianiem wchodzących w dorosłość dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych. W działaniach edukacyjnych i mentoringowych dla młodzieży uczestniczą, w ramach wolontariatu, pracownicy trzech banków, State Street Corporation, HSBC i Credit Suisse.

Wysoką potrzebę pomocy in­nym, która może być większą motywacją do pracy niż gratyfikacja finansowa, od­znacza się co najwyżej co dziesiąty z nas. Nie oznacza to jednak, że jest to sztywna granica, powyżej której nie da się zwięk­szyć partycypacji pracowniczej w działa­niach charytatywnych.

– U nas wolontariusze z sektora bankowego są mentorami dla podopiecznych fundacji. Zapewniamy im wsparcie i szkolenie, dzięki czemu uczą się nowych umiejętności z obszaru soft skills oraz nabywają kompetencje społeczne. Ten rozwój podczas wolontariatu to zresztą kolejny powód, dla którego organizacje biznesowe wspierają takie działania. Jest to narzędzie HR-owe, które daje pracownikom możliwość rozwoju. W bankach jest to szczególnie przydatne, bo nie zawsze jest ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: