Nauka: Manipulacje i wojna walutowa

BANK 2015/03

Rynek otrząsnął się po nieoczekiwanej liberalizacji kursu szwajcarskiego franka, ogłosił nową wojnę walutową i... ucichł.

Rynek otrząsnął się po nieoczekiwanej liberalizacji kursu szwajcarskiego franka, ogłosił nową wojnę walutową i... ucichł.

Maria Dunin-Wąsowicz
doktor nauk politycznych oraz członek zarządu Forum Ruchu Europejskiego (FRE)

Szkoda, bo fenomen polityki pieniężnej i kursowej prowadzonej niezgodnie z regułami fair wymaga porządnej analizy. Ze wszystkich badań przeprowadzonych w ostatniej dekadzie wynika, że państwa sięgają do instrumentów polityki monetarnej i kursowej, by posługiwać się nimi jako barierami pozataryfowymi (BpT). Identyfikacja tych barier jest nadzwyczaj trudna.

Zubożyć sąsiada

W latach 30. ubiegłego wieku John M. Keynes i Joan V. Robinson uznali, że strategia ekspansywnej polityki monetarnej prowadzi do zubożania sąsiadów (beggar my/thy neighbour policy). Współcześnie przyjmuje się, że stosowanie BpT może być efektem zachowań niezgodnych ze standardami zalecanymi przez MFW.

Artykuł IV umowy o MFW – w wersji z 1977 r. – zabrania manipulacji kursowych, ale ich nie definiuje. W 2007 r. art. IV uzupełniono o zastrzeżenie zakazujące państwom prowadzenia polityk kursowych…mogących być przyczyną zewnętrznej niestabilności. Wytyczne MFW z grudnia 2012 r. zakładają, iż o zaistnieniu manipulacji w niektórych przypadkach przesądza wielkość krótkoterminowego długu nominowanego w zagranicznych walutach. Według MFW można przyjąć, że państwo jest manipulatorem, jeżeli jego rezerwy walutowe przekraczają trzymiesięczne wpływy z importu. Propozycja oceny zjawiska czasem jest prawdziwa, zwłaszcza w przypadku wschodzącej gospodarki.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: