Nauka: Między TPP a TTIP

BANK 2016/01

Finał rokowań Partnerstwa Trans-Pacyficznego (TPP) cieszy zwolenników liberalizacji handlu międzynarodowego. Przyszłość negocjacji UE-USA w sprawie TTIP - niepokoi.

Maria Dunin-Wąsowicz

Ekonomiści i politycy od kilku już lat wyglądają oznak przyspieszenia rozwoju na świecie. Intensyfikację handlu, bądź jej zapowiedź w postaci deklaracji współpracy, traktują – niezmiennie od czasów Adama Smitha i Davida Ricarda – jako oznakę pojawienia się w gospodarce czynników prorozwojowych. Takich, które nie będą sprzyjać preferowaniu interesów jednych uczestników systemu międzynarodowego kosztem innych. Współcześnie bowiem twierdzi się, nieco inaczej niż to czynili Smith i Ricardo, że zwiększanie handlu powinno być realizowane dzięki stosowaniu wzajemnie korzystnych metod wymiany. Analiza politologiczna jest skomplikowana.

Multilateralizm i regiony

Historia liberalizacji handlu w ostatnich 60-70 latach pokazuje, że dopiero ustanowienie w 1994 r. umowy Międzynarodowej Organizacji Handlu (World Trade Organization, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: