Nauka: Nadzorowana zmiana

BANK 2017/09

O powodzeniu procesu coachingowego decyduje motywacja pracownika, dobrze zdefiniowany cel coachingu i profesjonalny szkoleniowiec.

Zbigniew Marcinkowski

Jedną z metod szkoleń pracowników banków jest coaching. Jako taki jest on ściśle zdefiniowany i podlega określonym zasadom ustalanym przez Międzynarodową Federację Coachingu (ICF) i inne organizacje coachingowe. Jest to sposób pracy, w którym coach odpowiada za proces, a klient za rezultat coachingu, czyli za to, czy ten proces odniesie sukces. Coach nie podaje gotowych rozwiązań, lecz bazuje na wiedzy czy też zasobach klienta i inspiruje go do znalezienia rozwiązań najbardziej adekwatnych do jego potrzeb, celów i wartości. Jego zadaniem jest pomoc w zdefiniowaniu celu, do którego osoba coachowana (coachee) chce dotrzeć i w określeniu sposobu, w jaki to osiągnie. Coach ułatwia zrozumienie potrzeb, bierze przy tym pod uwagę system wartości osoby poddawanej procesowi, jej emocje i to, co jest dla niej ważne. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: