Nauka: Obligacje bankowe na rynku Catalyst

BANK 2017/02

Powołano go, bo chciano stworzyć dodatkowe możliwości finansowania rozwoju przedsiębiorstw i samorządów. A także umożliwić inwestorom indywidualnym łatwe inwestowanie środków na transparentnym rynku dłużnych instrumentów finansowych.

Leszek Bednorz

Swoją działalność rynek obligacji Catalyst rozpoczął 30 września 2009 r. Prowadzony jest na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz BondSpot1. Składa się z czterech platform obrotu. Dwie prowadzone są przez GPW w formule rynku regulowanego i alternatywnego systemu obrotu (rynek detaliczny, gdzie jednostką transakcyjną jest jedna obligacja), dwie zaś przez BondSpot (rynek hurtowy, gdzie jednostka transakcyjna ma wartość co najmniej 100 tys. zł.). Wszystkie platformy przeznaczone są dla skarbowych i nieskarbowych instrumentów dłużnych.

Podmioty notowane

Na rynku notowanych jest 176 emitentów, poprzez 525 serii obligacji i listów zastawnych nominowanych w złotych o łącznej wartości 642,94 mld zł. Najwięcej jest wśród nich przedsię...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: