Nauka: Ocena antycykliczności regulacji makroostrożnościowych

BANK 2017/01

Nieuchronność występowania negatywnych zjawisk w gospodarce, których emanacją są kryzysy, jest efektem występowania różnych cykli rozwoju gospodarki. Dotyczy to szczególnie podejścia do ryzyka, które potrafi dać rynkową premię, lecz często sprowadza problemy nie tylko na firmy, ale i całe kraje.

Małgorzata Olszak

Procykliczność zjawisk ekonomicznych i finansowych

Procykliczność zjawisk gospodarczych nie jest niczym nowym, jest przedmiotem zainteresowania środowiska akademickiego i praktyki gospodarczej od wielu lat. Natomiast w świetle doświadczeń wynikających z ostatniego kryzysu finansowego 2007–2008 r., stwierdzono, że podstawowym źródłem procykliczności sektora finansowego są zmiany w nastawieniu do ryzyka i w poziomie podejmowanego ryzyka. Otóż w okresie ożywienia podmioty sektora finansowego postrzegają ryzyko jako niskie, malejące lub marginalne, co skłania je do podejmowania pozornie korzystnych projektów inwestycyjnych i łatwego udostępniania kredytu. Natomiast w okresie spowolnienia postrzegają je jako rosną...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: