Nauka: Redukowanie niepewności

BANK 2016/09

Kumulacja wielu problemów, z jakimi stykają się organizacje, prowadzi zazwyczaj do tego, że poszukuje się rozwiązań w trybie pożarowym bądź neguje się dotychczasowy kierunek działań i wraca do starych, preferowanych w poprzednich okresach. Zazwyczaj powierzchowne propozycje okazują się mało skuteczne, a dodatkowo sprawiają, że kłopoty się jeszcze pogłębiają. Dlatego warto przeanalizować staranniej źródła powstających problemów.

Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz
Dr Lech Kurkliński

Naszym zdaniem jedną z kluczowych przyczyn aktualnych trudności, w jakich znalazł się polski sektor bankowy, jest niedocenianie roli kultury ryzyka. W artykule postaramy się wyjaśnić jej istotę i znaczenie dla procesów zarządzania. W końcowej części przedstawimy, jakie oczekiwane korzyści mogą uzyskać banki z badania tego fenomenu.

Definicja kultury ryzyka

Kultura ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: