Naukowo o kredytach

Aktualności

Brak możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego jako realne zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ale także zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla gospodarstw domowych było głównym tematem konferencji naukowej, którą zorganizował Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

Brak możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego jako realne zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ale także zagrożenie ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla gospodarstw domowych było głównym tematem konferencji naukowej, którą zorganizował Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk w Warszawie.

W konferencji zatytułowanej "Biografie finansowe. Koncepcja i zastosowanie. (Finansowanie cyklu życia: produktu, przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowego)" udział wzięło kilkunastu utytułowanych prelegentów z wielu uczelni ekonomicznych z całego kraju. Gościem honorowym spoza świata nauki był prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz, który przybliżył uczestnikom spotkania obecną sytuację na rynku bankowym, podając aktualne dane w kontekście wieloletnim, sięgającym nawet okresu 25 lat. Była to doskonała lekcja poglądowa okresu transformacji, szczególnie ważna ze względu na obecną na sali młodzież, bowiem niewątpliwą wartością dodaną konferencji była możliwość uczestniczenia w niej studentów Społecznej Akademii Nauk, dla których wiele poruszanych zagadnień było doskonałym uzupełnieniem codziennych wykładów z zakresu rachunkowości i finansów.

Przedstawiciel Biura Informacji Kredytowej, związany również z warszawską SGH, prof. Waldemar Rogowski zaprezentował słuchaczom "Portret kredytowy Polaków Anno Domini 2014". Była to pogłębiona i kompleksowa analiza zachować kredytowych polskich kredytobiorców w ujęciu nie tylko pokoleniowym, ale również geograficznym. Wiele miejsca w prezentacji poświęcono także omówieniu charakterystyki kredytobiorców, którzy zaciągnęli zobowiązania hipoteczne we frankach szwajcarskich.

Kolejna sesja dotyczyła aktywności przedsiębiorstw na rynku w okresie dobrej i złej koniunktury gospodarczej. Prelegenci mówili o o sposobach pozyskiwania kapitału w różnych fazach cyklu życia przedsiębiorstwa, również w warunkach globalnego kryzysu finansowego w Polsce. Zgodnie z założeniem całej konferencji proporcjonalną ilość czasu poświęcono gospodarstwom domowym. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat odwróconego kredytu hipotecznego, zapoznać się z sytuacją finansową polskich gospodarstw, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw seniorów. Z kolei w ujęciu geograficznym jeden z wykładów poświęcono makroregionowi Polski południowej.

Honorowy patronat nad konferencją objęły: Biuro Informacji Kredytowej oraz Związek Banków Polskich.

Sławek Dolecki

 
Udostępnij artykuł: