Nawet 100 tys. złotych wsparcia dla jednego rolnika na małą retencję

Bankowość spółdzielcza

W dobie rosnących z roku na rok średnich temperatur, wyjątkowo upalnych miesięcy wiosennych i letnich i coraz bardziej doskwierającej rolnictwu suszy, bardzo istotną sprawą stała się poprawa gospodarowania wodą w Polsce. Rząd chce wspomóc producentów rolnych, by umożliwić im nowe nawadniania, ewentualnie modernizowanie już istniejącej instalacji nawadniającej lub ujęcia wody

Suche uprawy na polu
Susza Fot. stock.adobe.com/hykoe

W dobie rosnących z roku na rok średnich temperatur, wyjątkowo upalnych miesięcy wiosennych i letnich i coraz bardziej doskwierającej rolnictwu suszy, bardzo istotną sprawą stała się poprawa gospodarowania wodą w Polsce. Rząd chce wspomóc producentów rolnych, by umożliwić im nowe nawadniania, ewentualnie modernizowanie już istniejącej instalacji nawadniającej lub ujęcia wody

#JanKrzysztofArdanowski: Zakładam, że w pierwszej kolejności z programu skorzystają gospodarstwa zajmujące się intensywnie produkcją owoców i warzyw @MRiRW_GOV_PL @ARiMR_GOV_PL

Rząd postawił na zbiorniki retencyjne. Mają one być skutecznym remedium na okresowe niedobory wody. System tzw. małej retencji pozwoli producentom rolnym na lepsze wykorzystywanie m.in. wód opadowych.

Rozpoczął się nabór

Zbiorników retencyjnych szczególnie potrzebują producenci owoców i warzyw. Właśnie ruszył nabór wniosków o dofinansowanie budowy systemu małej retencji w gospodarstwach wiejskich.Zainteresowani (nie tylko rolnicy) mogą starać się o wsparcie w kwocie nawet 100 tys. złotych. Pieniądze będą mogli przeznaczyć na obiekty i urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą. Otrzymane środki pozwolą im na przykład na wybudowanie studni głębinowych, oczek wodnych albo na zakup systemów do nawadniania upraw, czy urządzeń do pomiarów wody.Dostaną zwrot 50 proc. poniesionych kosztów, a młodzi rolnicy -  nawet 60 proc. Na początek, na realizację programu rząd przeznaczył 400 mln zł. Środki te pochodzą z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (czyli PROW 2014-2020).Dokumenty należy składać w oddziałach terenowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.Rząd zapowiada, że nabory będą miały charakter cykliczny.

1 mld złotych na retencję

- Zakładam, że w pierwszej kolejności z programu skorzystają gospodarstwa zajmujące się intensywnie produkcją owoców i warzyw. Chcemy, by te gospodarstwa już w przyszłym roku mogły korzystać z instalacji nawodnieniowych – powiedział PAP Jan Krzysztof Ardanowski szef resortu rolnictwa.Już wiosną tego roku, MRiRW informowało o tym, że przygotowuje pilotażowy program budowy małej retencji.Resort zapowiedział wtedy, że kwota ok. miliarda złotych zostanie przeznaczona na piętrzenie jezior i stawów i zatrzymanie wody w systemach melioracyjnych, a rolnicy, spółki wodne i samorządy lokalne będą mogły starać się o dopłaty do nawodnień ze źródeł powierzchniowych i ujęć głębinowych.

Rolnictwo ofiarą zmian klimatycznych

Zmiany klimatyczne dały się we znaki gospodarstwom w wielu regionach Polski.Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaktualizowało straty: „dane przekazane przez wojewodów do resortu rolnictwa mówią, że susza dotknęła 202295 gospodarstw rolnych i odnotowano ją na powierzchni ponad 3158 tys. ha użytków rolnych” - poinformowało.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: