NBP: 22,7 proc. firm planuje nowe inwestycje w III kw. 2018 r.

Firma

Nowe inwestycje w trzecim kwartale br. zamierza rozpocząć 22,7% badanych firm, tj. mniej o 0,8 pkt proc. kw/kw, poinformował Narodowy Bank Polski.

Kobieta przy biurku licząca na kalulatorze
Fot. stock.adobe.com/vizafoto

Nowe inwestycje w trzecim kwartale br. zamierza rozpocząć 22,7% badanych firm, tj. mniej o 0,8 pkt proc. kw/kw, poinformował Narodowy Bank Polski.

#NBP: nadal silnie rośnie optymizm inwestycyjny wśród przedsiębiorstw sektora publicznego #firmy #inwestycje @nbppl

" Rosnąca przewaga liczbowa firm zgłaszających zamiar zwiększania nakładów spowodowała, że wskaźniki obrazujące planowane zmiany wielkości nakładów w badanych przedsiębiorstwach są wysokie i lekko poprawiły się. Optymizm inwestorów przejawiał się również w częstszych niż w poprzednich latach deklaracjach zwiększania skali już rozpoczętych inwestycji (udział inwestorów zwiększających inwestycje w trakcie realizacji jest najwyższy od 2007 r.). Obniżył się natomiast udział przedsiębiorstw planujących rozpoczęcie nowych inwestycji (wskaźnik nowych inwestycji wyniósł 22,7%, tj. o 0,8 pkt proc. mniej kw/kw, s.a.)" - czytamy w raporcie "Szybki Monitoring NBP - analiza sektora przedsiębiorstw".

Optymizm wśród przedsiębiorstw sektora publicznego

Bank centralny zaznaczył, że nadal silnie rośnie optymizm inwestycyjny wśród przedsiębiorstw sektora publicznego, co wskazuje na możliwość dalszego ożywienia inwestycyjnego w tej grupie. W przedsiębiorstwach prywatnych oceny aktywności inwestycyjnej pozostają stabilne i pozytywne.

"W przedsiębiorstwach sektora publicznego wszystkie składowe ocen działalności inwestycyjnej osiągają bardzo wysokie poziomy i w większości nadal silnie się poprawiają. Dynamicznie rosną w tej grupie zwłaszcza wskaźniki opisujące zamiar zwiększenia poziomu nakładów w najbliższym kwartale (rekordowe poziomy), przy również bardzo wysokich wskazaniach w planach obejmujących cały bieżący rok. Firmy publiczne coraz częściej chcą przy tym rozpoczynać nowe inwestycje; na III kw. deklaracje takie złożyło 40% firm publicznych, t.j. najwięcej od 2008 r." - czytamy dalej.Według NBP, silnie podwyższona aktywność inwestycyjna utrzymuje się nadal również w przedsiębiorstwach z sekcji o znaczącym wykorzystaniu funduszy. Wskazują na to wysokie poziomy wszystkich analizowanych miar aktywności inwestycyjnej w tej grupie podmiotów. W pozostałych sekcjach, w których środki unijne mają mniejsze znaczenie, prognozy inwestycji są wprawdzie dobre, natomiast nie są obserwowane sygnały wskazujące na wyraźne przyspieszenie inwestycji.

Słabsza dynamika inwestycji firm prywatnych 

NBP podał także, że inwestycje w sektorze przedsiębiorstw wzrosły w I kw. br., a tempo tego wzrostu - poza branżą energetyczną - było wysokie. Inwestycje w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw - podobnie jak w 2017 r. - rosły głównie dzięki ożywieniu inwestycji przedsiębiorstw z przewagą kapitału publicznego. Poziom nakładów tych firm jest jednak wciąż niski: tak w stosunku do lat 2014-2015, jak i w relacji do posiadanego majątku trwałego. Dynamika inwestycji firm prywatnych była słabsza niż przedsiębiorstw publicznych, ale poziom inwestycji tego sektora jest historycznie wysoki i mało zmienny w relacji do majątku.W I połowie czerwca 2018 r. w Szybkim Monitoringu NBP wzięło udział 2530 podmiotów wybranych z terenu całego kraju. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: