NBP: aktywa rezerwowe wzrosły do 143,73 mld euro w lutym

Gospodarka

Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły 143,73 mld euro w lutym 2022 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 6,7% r/r (i spadek o 0,4% w ujęciu miesięcznym).

Siedziba Narodowego Banku Polski
Fot. stock.adobe.com/msnobody

Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły 143,73 mld euro w lutym 2022 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 6,7% r/r (i spadek o 0,4% w ujęciu miesięcznym).

"NBP opublikował 7 marca br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec lutego 2022 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 143,7 mld euro i był niższy o 0,6 mld euro niż na koniec stycznia 2022 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 0,6 mld USD i osiągnął poziom 160,7 mld USD" - czytamy w komunikacie.

Aktywa rezerwowe wyniosły 674,22 mld zł

Liczone w złotych, aktywa rezerwowe wyniosły 674,22 mld zł (wobec 663,56 mld zł miesiąc wcześniej i 608,8 mld zł rok wcześniej).

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 76%) inwestowana jest głównie w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: