NBP: aktywa rezerwowe wzrosły o 12 proc. rdr, do 114,51 mld euro, w grudniu 2019 r.

Gospodarka

Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły 114,51 mld euro w grudniu 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 12% r/r (i wzrost o 5,2% w ujęciu miesięcznym).

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły 114,51 mld euro w grudniu 2019 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 12% r/r (i wzrost o 5,2% w ujęciu miesięcznym).

Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły 114,51 mld euro w grudniu 2019 r. #NBP @nbppl

"NBP opublikował 7 stycznia dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec grudnia 2019 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 114,5 mld euro i był o 5,6 mld euro wyższy niż na koniec listopada 2019 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 8,6 mld USD i osiągnął poziom 128,4 mld USD" - czytamy w komunikacie.

W przeliczeniu na dolary USA, rezerwy wyniosły 128,4 mld USD wobec 119,83 mld USD miesiąc wcześniej i w porównaniu do 116,96 mld USD rok wcześniej, podano w komunikacie. 

Liczone w złotych, aktywa rezerwowe wyniosły 487,64 mld zł (wobec 470,79 mld zł miesiąc wcześniej i 439,75 mld zł rok wcześniej).

NBP zarządza rezerwami dewizowymi

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70%) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: