NBP: aktywa rezerwowe wzrosły o 21,8 proc. rdr, do 146,72 mld euro, w listopadzie

Gospodarka

Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły 146,719 mld euro w listopadzie 2021 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 21,8% r/r (i wzrost o 1,8% w ujęciu miesięcznym).

Oficjalne aktywa rezerwowe wyniosły 146,719 mld euro w listopadzie 2021 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP). W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 21,8% r/r (i wzrost o 1,8% w ujęciu miesięcznym).

"NBP opublikował 7 grudnia dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec listopada 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 146,7 mld EUR i był wyższy o 2,6 mld euro niż na koniec października 2021 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 1,1 mld USD i osiągnął poziom 166,7 mld USD. " - czytamy w komunikacie.

Liczone w złotych, aktywa rezerwowe wyniosły 687,143 mld zł (wobec 665,732 mld zł miesiąc wcześniej i 539,582 mld zł rok wcześniej).

NBP zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 75%) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.

Udostępnij artykuł: