NBP: banki oczekują istotnego spadku popytu na kredyty hipoteczne

Kredyty / Nieruchomości

Banki oczekują istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w I kwartale tego roku oraz niewielkiego zaostrzenia polityki kredytowej w tym segmencie. Po stronie kredytów dla przedsiębiorców oczekiwany jest brak zmian popytu oraz niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej, wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski.

Pieniądze i modele domków
Fot. stock.adobe.com/JeanLuc

Banki oczekują istotnego spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w I kwartale tego roku oraz niewielkiego zaostrzenia polityki kredytowej w tym segmencie. Po stronie kredytów dla przedsiębiorców oczekiwany jest brak zmian popytu oraz niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej, wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski.

#Banki oczekują istotnego spadku popytu na #KredytyMieszkaniowe w I kwartale tego roku oraz niewielkiego zaostrzenia polityki kredytowej w tym segmencie #NBP @nbppl

"Na I kwartał 2019 r. banki przewidują niewielkie zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych (procent netto około -15%) oraz oczekują istotnego spadku popytu (procent netto około -42%)" - czytamy w ankiecie.W IV kwartale 2018 r. banki zaobserwowały niewielki wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. NBP podał, że w opinii ankietowanych instytucji do wzrostu popytu przyczyniły się głównie prognozy odnośnie sytuacji na rynku mieszkaniowym, poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz złagodzenie warunków udzielania kredytów mieszkaniowych. Natomiast w kierunku spadku popytu na kredyty mieszkaniowe oddziaływało zaostrzenie kryteriów ich udzielania.W IV kwartale 2018 r. banki po raz kolejny istotnie zaostrzyły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych.Czytaj także: Mieszkań na kredyt nie będziemy kupować już tak chętnie?

Zaostrzenie kryteriów przez banki

"Na zaostrzenie kryteriów zdecydowało się wiele banków, które nie zgłosiły takich planów w poprzedniej edycji ankiety. Jednocześnie banki obniżyły marżę kredytową i pozaodsetkowe koszty kredytu (procent netto odpowiednio około 23% i 14%)" - czytamy dalej.W segmencie kredytów konsumpcyjnych, na I kwartał 2019 r. pojedyncze banki przewidują łagodzenie polityki kredytowej oraz brak istotnej zmiany popytu."W IV kwartale 2018 r. popyt na kredyty konsumpcyjne nie zmienił się istotnie (procent netto około 1,3%). Banki, które zaobserwowały wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne uzasadniały go głównie wzrostem zapotrzebowania na finansowanie zakupu dóbr trwałego użytku, mniejszym wykorzystaniem alternatywnych źródeł finansowania, poprawą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych oraz złagodzeniem kryteriów udzielania kredytów konsumpcyjnych (procent netto odpowiednio około 55%, 14%, 12% oraz 12%). Natomiast banki, które odczuły spadek popytu uzasadniały go zaostrzeniem warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych (procent netto około -33%)" - podał NBP.

Kredyty dla przedsiębiorstw

W segmencie kredytów dla przedsiębiorstw ubiegły kwartał upłynął z kolei pod znakiem zaostrzenia kryteriów udzielania kredytów. Podobnie jak we wcześniejszej edycji, skala zaostrzenia była istotnie większa w segmencie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw."Ankietowane banki zmieniły niektóre warunki przyznawania kredytów dla przedsiębiorstw: wydłużyły maksymalny okres kredytowania, ale jednocześnie w niewielkim stopniu obniżyły maksymalną kwotę kredytu (procent netto odpowiednio około 12% oraz -6%). Pozostałe warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw nie zmieniły się istotnie. Banki, które zaostrzyły politykę kredytową w IV kwartale 2018 r., uzasadniały to głównie swoją bieżącą lub oczekiwaną sytuacją kapitałową i wzrostem ryzyka związanego z kredytowaniem podmiotów z niektórych branż (budownictwo oraz handel i wynajem samochodów) (procent netto odpowiednio około -19% i -6%). Czynnikiem uzasadniającym łagodzenie polityki kredytowej była z kolei presja konkurencyjna, głównie ze strony innych banków (procent netto około 10%)" - czytamy dalej.Na I kwartał 2019 r. pojedyncze banki przewidują kontynuację zaostrzania polityki kredytowej w segmencie kredytów dla przedsiębiorstw, a większość nie oczekuje zmian popytu na kredyt zgłaszanego przez przedsiębiorstwa.W IV kwartale 2018 r. pojedyncze banki zaobserwowały wzrost popytu na kredyt zgłaszany przez duże przedsiębiorstwa, natomiast w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw zmiany popytu były różnokierunkowe, co dało niski procent nettoAnkieta została przeprowadzona w styczniu 2019 r. wśród 26 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 87%.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: