NBP: Banki oczekują zaostrzenia polityki dotyczącej kredytów konsumpcyjnych

Aktualności / Raporty

Banki oczekują zaostrzenia polityki dotyczącej kredytów konsumpcyjnych i brak zmian w segmencie kredytów mieszkaniowych, natomiast tylko pojedyncze instytucje w obu przypadkach oczekują wzrostu popytu na te kredyty w IV kwartale tego roku, wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski.

Banki oczekują zaostrzenia polityki dotyczącej kredytów konsumpcyjnych i brak zmian w segmencie kredytów mieszkaniowych, natomiast tylko pojedyncze instytucje w obu przypadkach oczekują wzrostu popytu na te kredyty w IV kwartale tego roku, wynika z kwartalnej ankiety przeprowadzonej przez Narodowy Bank Polski.

"Na IV kwartał 2017 r. banki nie przewidują zmiany polityki kredytowej w segmencie kredytów mieszkaniowych, natomiast pojedyncze banki oczekują wzrostu popytu" - czytamy w raporcie "Sytuacja na rynku kredytowym. Wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych IV kwartał 2017 r."W III kwartale 2017 r. banki nieznacznie zaostrzyły kryteria przyznawania kredytów mieszkaniowych. Jednocześnie banki obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu oraz złagodziły warunki nieuwzględnione w ankiecie, tj. dotyczące liberalizacji dokumentów wymaganych w procesie udzielania kredytów, podano także.NBP zwraca uwagę, że w III kwartale 2017 r. banki odczuły spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, choć odpowiedzi banków były dość istotnie zróżnicowane.

Według ankiety, na IV kwartał 2017 r. banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów konsumpcyjnych natomiast oczekiwania wzrostu popytu sformułowały pojedyncze banki."W III kwartale 2017 r. banki zaostrzyły kryteria udzielania kredytów konsumpcyjnych. Skala zaostrzenia polityki była zgodna z przewidywaniami banków w poprzedniej edycji ankiety. Jednocześnie w III kwartale ankietowane banki nieznacznie złagodziły większość warunków udzielania kredytów konsumpcyjnych. Banki wydłużyły maksymalny okres kredytowania, obniżyły marżę kredytową, podwyższyły maksymalną kwotę kredytu oraz obniżyły pozaodsetkowe koszty kredytu. Pozostałe warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych nie zmieniły się istotnie" - czytamy w raporcie."Na IV kwartał 2017 r. banki przewidują zaostrzenie polityki kredytowej w segmencie kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednocześnie pojedyncze banki oczekują wzrostu popytu, zwłaszcza w segmencie kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw" - czytamy w komunikacie.

Z ankiety wynika, że w III kwartale 2017 r. ankietowane banki w niewielkim stopniu złagodziły kryteria udzielania kredytów dla przedsiębiorstw.  Największe złagodzenie miało miejsce w segmencie kredytów długoterminowych dla małych i średnich przedsiębiorstw."Kolejny kwartał z rzędu ankietowane banki zaostrzyły niektóre warunki polityki kredytowej. Banki skróciły maksymalny okres kredytowania, zwiększyły wymagania dotyczące wkładu własnego oraz podniosły marżę kredytową. Ponadto niektóre banki wskazały na zaostrzenie innych warunków niewskazanych w ankiecie, tj. zaostrzenie polityki kredytowej w zakresie finansowania rolników indywidualnych. Jednocześnie niektóre banki zwiększyły maksymalną kwotę dostępnego kredytu. Pozostałe warunki udzielania kredytów dla przedsiębiorstw nie zmieniły się istotnie" - czytamy także.W III kwartale 2017 r. banki nie odczuły istotnej zmiany popytu zgłaszanego przez przedsiębiorstwa na kredyty, podano dalej.Ankieta została przeprowadzona na przełomie września i października 2017 r. wśród 27 banków, których łączny udział należności od przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w portfelu sektora bankowego wynosi około 89%.

ISBnews

Udostępnij artykuł: