NBP: banki zakładają utrzymanie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych i dla przedsiębiorstw w III kw.

Kredyty / Nieruchomości / Z rynku

Na III kwartał 2021 r. banki przewidują utrzymanie na dotychczasowym poziomie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych i dla przedsiębiorstw oraz złagodzenie w przypadku kredytów konsumpcyjnych. Banki oczekują wzrostu popytu we wszystkich segmentach rynku kredytowego - wynika z ankiety NBP w opracowaniu "Sytuacja na rynku kredytowym".

Pracownica banku z dokumentami kredytowymi i modelem drewnianych domków
Fot. stock.adobe.com/David

Na III kwartał 2021 r. banki przewidują utrzymanie na dotychczasowym poziomie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych i dla przedsiębiorstw oraz złagodzenie w przypadku kredytów konsumpcyjnych. Banki oczekują wzrostu popytu we wszystkich segmentach rynku kredytowego - wynika z ankiety NBP w opracowaniu "Sytuacja na rynku kredytowym".

Poniżej oczekiwania banków na III kwartał 2021 r. z ankiety NBP "Sytuacja na rynku kredytowym".

Kredyty dla przedsiębiorstw

W II kwartale 2021 r. ankietowane banki utrzymały na dotychczasowym poziomie kryteria udzielania kredytów krótko- i długoterminowych dla dużych przedsiębiorstw. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) kryteria kredytowania krótkoterminowego nie zostały zmienione, a długoterminowego zostały złagodzone przez pojedyncze banki.

Na III kwartał 2021 r., podobnie jak w kilku poprzednich kwartałach, banki nie planują wprowadzenia istotnych zmian standardów kredytowania dużych przedsiębiorstw (dla krótko- i długoterminowych kredytów). W przypadku krótko- i długoterminowych kredytów dla sektora MŚP banki ponownie zamierzają łagodzić politykę kredytową.

Według NBP prognozy co do zmian popytu są nadal optymistyczne. Znaczna grupa banków oczekuje wzrostu popytu na krótko- i długoterminowe kredyty dla dużych przedsiębiorstw oraz krótko- i długoterminowe kredyty dla sektora MŚP.

Kredyty mieszkaniowe

W II kwartale 2021 r. banki złagodziły kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych, choć ich opinie były zróżnicowane – 39 proc. banków złagodziło kryteria, a 21 proc. zaostrzyło. Banki zmieniły niektóre warunki udzielania kredytów, m.in. podniosły marżę dla kredytów obarczonych wyższym ryzykiem i obniżyły wymagania co do udziału własnego kredytobiorcy w inwestycji.

Niemal równe grupy banków w przeciwstawny sposób zmieniły marżę kredytową, część z nich ją podniosła, a część obniżyła.

Według NBP prognozowane zmiany kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych w III kwartale 2021 r. w grupie analizowanych banków nie są istotne, choć oczekiwania poszczególnych banków są rozbieżne (14 proc. banków planuje zaostrzenie, a 12 proc. złagodzenie polityki kredytowej).

Banki mają również podzieloną opinię co do kierunków zmian popytu w kolejnym kwartale, choć nieznacznie przeważa oczekiwanie dalszego utrzymania się trendu wzrostowego.

Kredyty konsumpcyjne

W II kwartale 2021 r. banki złagodziły politykę kredytową w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Decyzje poszczególnych banków były jednak zróżnicowane – w 27 proc.

banków klienci mogli zaciągnąć kredyt konsumpcyjny przy nieznacznie zaostrzonych, a w 36 proc. nieznacznie złagodzonych wymogach w porównaniu z I kwartałem 2021 r.

Czytaj także: Klienci w lipcu mniej aktywni na rynku bankowym, ale rośnie wykorzystanie kredytów konsumpcyjnych >>>

Banki zmieniły niektóre warunki udzielania kredytów, w tym zwiększyły maksymalną kwotę kredytu.

W III kwartale 2021 r. banki oczekują utrzymania się optymistycznych perspektyw dla rynku kredytów konsumpcyjnych. Zamierzają kontynuować łagodzenie kryteriów polityki kredytowej, a także prognozują dalszy wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: