NBP: depozyty w styczniu spadły, kredyty wzrosły

Gospodarka

Wartość depozytów ogółem wyniosła na koniec stycznia br. 1 115,15 mld zł, co oznacza spadek o 1,2% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 180,68 mld zł, tj. wzrosły o 0,4% m/m, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Wartość depozytów ogółem wyniosła na koniec stycznia br. 1 115,15 mld zł, co oznacza spadek o 1,2% w ujęciu miesięcznym. Natomiast należności banków od sektorów krajowych ukształtowały się w tym okresie na poziomie 1 180,68 mld zł, tj. wzrosły o 0,4% m/m, poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

#NBP: wartość depozytów ogółem wyniosła na koniec stycznia br. 1 115,15 mld zł, co oznacza spadek o 1,2% w ujęciu miesięcznym #banki #depozyty #kredyty

Depozyty gospodarstw domowych zamknęły się kwotą 732,16 mld zł (+0,0% m/m), natomiast przedsiębiorstw - 266,62 mld zł (-3,2% m/m).Należności od gospodarstw domowych wyniosły 676,17 mld zł (+0,4% m/m), natomiast przedsiębiorstw - 363,85 mld zł (+0,9% m/m)."W styczniu 2018 r. wartość zaliczanych do pieniądza M3 depozytów i innych zobowiązań banków wobec sektora przedsiębiorstw zmniejszyła się o 8,8 mld zł, tj. o 3,2% i wyniosła 266,6 mld zł. Depozyty i inne zobowiązania w sektorze gospodarstw domowych pozostały na zbliżonym poziomie jak miesiąc wcześniej. Ponadto o 4,5 mld zł, tj. o 44,8% do wysokości 5,5 mld zł zmniejszył się stan depozytów funduszy zabezpieczenia społecznego. W styczniu 2018 r. nastąpił niewielki spadek depozytów instytucji samorządowych o 95,3 mln zł, tj. o 0,3% do poziomu 32,7 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego. 

Wzrost zadłużenia przedsiębiorstw

Stan należności od gospodarstw domowych zwiększył się nominalnie o 2,8 mld zł i wyniósł 679,2 mld zł. Zadłużenie przedsiębiorstw zwiększyło się o 3,2 mld zł, tj. o 1%."Wzrost zadłużenia przedsiębiorstw był po części spowodowany włączeniem w styczniu 2018 r. 5 oddziałów instytucji kredytowych do sektora MIF w związku z doprecyzowaniem zasad ujmowania na listach MIF oddziałów instytucji kredytowych przez krajowe banki centralne w ramach ESBC" - wyjaśnił NBP.Odnotowano spadek zadłużenia netto instytucji rządowych szczebla centralnego o 31,4 mld zł, tj. o 11,7% do poziomu 237,4 mld zł, podano także w komentarzu. 

Podaż pieniądza M3 wzrosła na koniec stycznia

Podaż pieniądza (M3) wyniosła 1 309,61 mld zł na koniec stycznia 2018 r., podał także NBP. Oznacza to spadek o 1,1% m/m i wzrost o 4,8% w ujęciu rocznym.Dwunastu ankietowanych przez ISBnews analityków spodziewało się wzrostu M3 o 3,8-5,4% r/r - średnia wyniosła 4,76%.Aktywa zagraniczne netto na koniec stycznia wzrosły w ujęciu miesięcznym o 0,3% i wyniosły 233,13 mld zł. W przeliczeniu na euro, ich wartość wyniosła 56,19 mld euro (wzrost o 0,8% m/m).Wartość gotówki w obiegu (poza kasami banków) spadła o 1,8% w ujęciu miesięcznym i wyniosła 181,11 mld zł (wzrost o 5,7% r/r).

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: