NBP: dodatnie saldo na rachunku obrotów bieżących

Gospodarka

Na rachunku obrotów bieżących w październiku 2017 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 575 mln euro wobec 100 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 14 mln euro ujemnego salda rok wcześniej - wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

Fot. Pixabay.com

Na rachunku obrotów bieżących w październiku 2017 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 575 mln euro wobec 100 mln euro deficytu (po rewizji) miesiąc wcześniej i wobec 14 mln euro ujemnego salda rok wcześniej - wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

Na rachunku obrotów bieżących w październiku 2017 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 575 mln euro - podał #NBP

Według piętnastu ankietowanych przez ISBnews analityków, nadwyżka C/A w październiku wyniósł (średnio) ok. 227,58 mln euro wobec 100 mln euro deficytu w poprzednim miesiącu. Prognozy zawierały się w zakresie od 99 mln euro do deficytu do 405 mln euro nadwyżki. Pełną opinię analityków znajdziesz tutaj>>Saldo rachunku bieżącego w październiku 2017 r. było dodatnie i wyniosło 2,5 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (6,9 mld zł) i obrotów towarowych (2,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (6,5 mld zł) i dochodów wtórnych (0,5 mld zł). W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,1 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 5 mld zł - czytamy w komentarzu banku centralnego.

 

Eksport liczony w euro wzrósł o 15,4%

NPB podał także, iż eksport towarów z Polski wzrósł w październiku br. o 15,4% r/r do 17 914 mln euro, zaś import wzrósł o 12,9% r/r do 17 317 mln euro.Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 597 mln euro, w analogicznym miesiącu 2016 r. wyniosło +187 mln euro.

Import także rośnie

W październiku br. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 76,4 mld zł, co oznacza wzrost w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 9,6 mld zł, tj. o 14,3%. Największy wzrost eksportu zanotowano, podobnie jak w miesiącu poprzednim, w kategoriach: żywność, a także produkty przemysłu chemicznego, głównie leki oraz meble. Wartość importu towarów w październiku 2017 r., w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, wzrosła o 7,8 mld zł, tj. o 11,8% i wyniosła 73,9 mld zł. Kategorią towarów, w której odnotowano największe wzrosty po stronie importu były paliwa i surowce. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 2,6 mld zł. W analogicznym miesiącu 2016 r. saldo obrotów towarowych było również dodatnie i wyniosło 0,8 mld zł - napisał bank centralny w komentarzu.Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 19,8 mld zł i w porównaniu do października 2016 r. wzrosły o 2,9 mld zł, tj. o 17,5%. Wartość rozchodów wyniosła 12,9 mld zł i wzrosła o 1,2 mld zł, tj. o 10,5%. Na dodatnie saldo usług w wysokości 6,9 mld zł złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (2,8 mld zł), usług transportowych (2,4 mld zł) oraz podróży zagranicznych (1,7 mld zł), podał także NBP.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: