NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 14,2 proc. rdr, import o 29 proc. w listopadzie 2021 roku

Gospodarka

Eksport towarów z Polski wzrósł o 14,2% r/r do 26 915 mln euro w listopadzie 2021 r., zaś import wzrósł o 29% r/r do 27 547 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Różne środki transportu na tle mapy - wyobrażenie eksportu i importu
Fot. stock.adobe.com/Travel mania

Eksport towarów z Polski wzrósł o 14,2% r/r do 26 915 mln euro w listopadzie 2021 r., zaś import wzrósł o 29% r/r do 27 547 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1 112 mln euro wobec 856 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

"W listopadzie 2021 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 125,2 mld zł, a importu 128,1 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 17,9% i 33,2% w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Do wysokiej dynamiki obrotów w dalszym ciągu przyczyniały się rosnące ceny transakcyjne, na co wskazują duże wzrosty eksportu oraz importu paliw i towarów zaopatrzeniowych. W eksporcie najbardziej wzrosła wartość takich pozycji jak: koks, energia elektryczna i miedź rafinowana, a także komputery oraz akumulatory elektryczne. Jednocześnie niekorzystny wpływ na dynamikę eksportu miały wyraźne spadki sprzedaży samochodów osobowych oraz pozostałych części motoryzacyjnych" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Najsilniej zwiększył się import paliw

Natomiast w imporcie najsilniej zwiększył się import paliw - m.in. gaz ziemny, ropa naftowa oraz węgiel. W listopadzie 2021 r. ceny gazu na rynku europejskim wzrosły ponad sześciokrotnie, a ceny importowanej ropy dwukrotnie (do 313 zł za baryłkę), podał też bank centralny.

"Duży wzrost importu miał miejsce także w przypadku aut osobowych. Wyższa dynamika importu niż eksportu powoduje pogarszanie się salda" - czytamy dalej.

Deficyt wymiany towarowej wyniósł 2,9 mld zł

W listopadzie 2021 r. deficyt wymiany towarowej wyniósł 2,9 mld zł (wobec nadwyżki 10 mld zł w listopadzie 2020 r.). Do pogłębienia nierównowagi najbardziej przyczyniło się powiększenie deficytu w paliwach do historycznie najwyższego poziomu, podał NBP.

"Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 28,2 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r. wzrosły o 3,5 mld zł, tj. o 14,2%. Wartość rozchodów wyniosła 19 mld zł i zwiększyła się o 3,5 mld zł, tj. o 22,9%" - napisano dalej w komentarzu.

Saldo na rachunku C/A

Na rachunku obrotów bieżących w listopadzie 2021 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 112 euro wobec 856 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 1 298 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał także NBP.

"W listopadzie 2021 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 5,2 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (9,9 mld zł), obrotów towarowych (2,9 mld zł) i dochodów wtórnych (1,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (9,1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 5,8 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy wyniósł 1 400 mln euro deficytu C/A.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: