NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 2,7 proc. rdr, import spadł o 3,9 proc. w lipcu

Gospodarka

Eksport towarów z Polski wzrósł w lipcu br. o 2,7% r/r do 19 563 mln euro, zaś import spadł o 3,9% r/r do 18 565 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

Eksport, import
Fot. stock.adobe.com/kamonrat

Eksport towarów z Polski wzrósł w lipcu br. o 2,7% r/r do 19 563 mln euro, zaś import spadł o 3,9% r/r do 18 565 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

.@nbppl: oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 87,1 mld zł, co oznacza wzrost o 6 mld zł, tj. o 7,3% w stosunku do analogicznego miesiąca 2019 r. #eksport #import #NBP

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 998 mln euro wobec 2 666 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 87,1 mld zł, co oznacza wzrost o 6 mld zł, tj. o 7,3% w stosunku do analogicznego miesiąca 2019 r. Największe wzrosty wartości eksportu zanotowano w sprzedaży samochodów dostawczych, baterii samochodowych, silników oraz odbiorników telewizyjnych i mebli" - napisano w komentarzu NBP.

Czytaj także: KIG: eksport z Polski w lipcu spadł o 1,8 proc. rdr >>>

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 23,3 mld zł i w porównaniu do lipca 2019 r. zmniejszyły się o 0,7 mld zł, tj. o 3,1%. Wartość rozchodów wyniosła 14,3 mld zł i była niższa o 0,8 mld zł, tj. o 5,3%. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w przychodach odnotowano spadek w podróżach zagranicznych o 9,2%, a w pozostałych usługach o 2,5%, natomiast w usługach transportowych nastąpił niewielki wzrost o 0,9%. Po stronie rozchodów usługi transportowe zmniejszyły się o 4,0%, podróże zagraniczne o 3,0% i pozostałe usługi o 7,4%, podano także.

"Import towarów w porównaniu do lipca 2019 r. zwiększył się o 0,4 mld zł, tj. o 0,4% i osiągnął wartość 82,7 mld zł. Istotnie na wzrost importu w porównaniu z lipcem 2019 r. wpłynął zakup części maszyn biurowych, aparatów telefonicznych i komputerów. Na zmniejszenie wartości importu w stosunku do roku ubiegłego nadal oddziaływał spadek cen importowanej ropy naftowej. Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 4,4 mld złotych" - czytamy dalej.

Saldo na rachunku obrotów bieżących

Na rachunku obrotów bieżących w lipcu br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 620 mln euro wobec 2 842 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 824 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał także NBP.

"W lipcu 2020 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (4,4 mld zł), usług (9,1 mld zł) i dochodów wtórnych (1 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,3 mld zł). Z opublikowanych 14 września 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za lipiec 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 7,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 3,5 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Czytaj także: GUS: eksport w euro spadł o 7 proc. rdr, import o 11 proc. rdr w styczniu – czerwcu 2020 r. >>>

Konsensus rynkowy wyniósł 2 160 mln euro nadwyżki C/A.

"Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,3 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,2 mld zł. Na pozycję tę złożyły się wypłaty dywidend z zysku za 2019 r. (2 mld zł), dodatnie reinwestowane zyski1 (3,5 mld zł) oraz odsetki od pozostałych instrumentów dłużnych (0,7 mld zł). Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,8 mld zł oraz dodatnie saldo naliczonych odsetek od pozostałych instrumentów dłużnych wykazywanych w pozostałych inwestycjach w wysokości 0,2 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: