NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 41,7 proc. rdr, import o 53,7 proc. w maju

Gospodarka

Eksport towarów z Polski wzrósł o 41,7% r/r do 22 636 mln euro w maju 2021 r., zaś import wzrósł o 53,7% r/r do 22 451 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Znak z napisem: import - eksport
Fot. stock.adobe.com/bnorbert3

Eksport towarów z Polski wzrósł o 41,7% r/r do 22 636 mln euro w maju 2021 r., zaś import wzrósł o 53,7% r/r do 22 451 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 185 mln euro wobec 1 300 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

"W porównaniu z majem 2020 r. oszacowana wartość eksportu [liczonego w PLN] zwiększyła się o 41,8%, a wartość importu o 53,8%, natomiast w porównaniu z majem 2019 r. odpowiednio o 20,8% i 17,9%. Tak wysokie wskaźniki dynamiki wynikały zarówno z niskiego poziomu odniesienia w 2020 r. związanego z obowiązującymi wówczas ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19, jak i utrzymującej się dobrej koniunktury w sektorze eksportowym. Wysoki wzrost eksportu zarówno w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r., jak i 2020 r. odnotowano m.in. w przypadku baterii samochodowych, odzieży, odbiorników telewizyjnych, miedzi oraz urządzeń gospodarstwa domowego" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Czytaj także: KUKE i Santander Bank z ofertą wsparcia polskich eksporterów >>>

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,8 mld zł

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 20,8 mld zł i w porównaniu z majem 2020 r. wzrosły o 2 mld zł, tj. o 10,4%. Wartość rozchodów wyniosła 12,5 mld zł i wzrosła o 0,5 mld zł, tj. o 4,4%. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. odnotowano wzrost przychodów z tytułu usług transportowych o 34,4%, a po stronie rozchodów usługi transportowe wzrosły o 37,5%, podał NBP.

Zmiany w strukturze towarowej importu mogą wskazywać, że do jego wzrostu przyczynia się przede wszystkim wzrost produkcji przeznaczonej na eksport. Wzrost importu skoncentrowany był głównie w kategorii obejmującej towary zaopatrzeniowe. Wysoką dynamiką charakteryzowały się dostawy wyrobów walcowanych, polimerów w formach podstawowych, części odbiorników telewizyjnych oraz platyny w stanie surowym. Duży wzrost nastąpił także w imporcie odzieży. Ponadto czynnikiem, który wpłynął na wzrostu wartości importu w maju, podano również.

Saldo na rachunku C/A to +60 mln euro

Na rachunku obrotów bieżących w maju br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 60 mln euro wobec 1 631 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 1 556 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał także NBP.

"W maju 2021 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (8,3 mld zł) i obrotów towarowych (0,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (7,8 mld zł) i dochodów wtórnych (1 mld zł). W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 7 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 3,4 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,8 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 8,1 mld zł, podał też bank centralny.

Konsensus rynkowy wyniósł 1 500 mln euro nadwyżki C/A.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: