NBP emituje srebrną monetę kolekcjonerską „30. rocznica powołania Straży Granicznej”

Inwestycje alternatywne / Z rynku

Narodowy Bank Polski poinformował, że od 11 maja będzie można kupić nową srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł „30. rocznica powołania Straży Granicznej” w Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Moneta kolekcjonerska „30. rocznica powołania Straży Granicznej
Moneta kolekcjonerska „30. rocznica powołania Straży Granicznej”. Źródło: NBP

Narodowy Bank Polski poinformował, że od 11 maja będzie można kupić nową srebrną monetę kolekcjonerską o nominale 10 zł „30. rocznica powołania Straży Granicznej” w Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Straż Graniczna (SG) to umundurowana i uzbrojona formacja powołana do ochrony polskiej granicy. 16 maja 1991 r. objęła służbę na granicy Polski. Od 30 lat tego dnia obchodzone jest święto wszystkich funkcjonariuszy i pracowników SG.

Straż Graniczna w swoich działaniach sięga do chlubnych tradycji formacji granicznych tworzonych po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Ze szczególnym poważaniem kultywuje tradycje Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP) (1924–1939), specjalnej organizacji wojskowej utworzonej w celu zapewnienia ochrony przed radziecką dywersją na Kresach Wschodnich, oraz Straży Granicznej (1928–1939), działającej na granicy zachodniej półwojskowej formacji, której funkcjonariusze z narażeniem życia zwalczali przemytnictwo podczas polsko-niemieckiej wojny celnej.

1 września 1939 r. żołnierze SG jako pierwsi stanęli do walki z niemieckim najeźdźcą, a 17 września żołnierze KOP walczyli z radzieckim agresorem.

Czytaj także: Nowa srebrna moneta kolekcjonerska NBP: „Ochrona polskiej granicy wschodniej”

Współczesna Straż Graniczna jest scentralizowaną formacją podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do jej zadań należą ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu, organizowanie i dokonywanie kontroli na przejściach granicznych, zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji, weryfikacja przestrzegania przepisów wjazdu i pobytu cudzoziemców.

Ponadto wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw związanych z przekraczaniem granicy, w tym z materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, narkotykami i środkami odurzającymi, a także zabytkami sztuki – napisał w folderze numizmatycznym mjr SG dr Artur Ochał.

Czytaj także: „100-lecie powstania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP” na srebrnej monecie NBP

Na rewersie monety NBP umieszczono wizerunek funkcjonariuszy Straży Granicznej występujących w składzie pocztu sztandarowego ze sztandarem Komendy Głównej Straży Granicznej.

Awers monety przedstawia funkcjonariusza Straży Granicznej z psem podczas patrolu.

Srebrna moneta o nominale 10 zł zostanie wyemitowana w nakładzie do 12 tys. sztuk i będzie można ją nabyć w cenie 190 zł brutto w Oddziałach Okręgowych NBP i w sklepie internetowym Kolekcjoner.

Więcej informacji można znaleźć w folderze emisyjnym.

Wizerunek monety w wysokiej rozdzielczości: www.nbp.pl/monety

Materiał wideo: Monety NBP: „30. rocznica powołania Straży Granicznej”

Udostępnij artykuł: