NBP: firmy potrzebują kredytów, kryteria udzielania w zasadzie bez zmian

Aktualności

Popyt na kredyty dla firm na polskim rynku bankowym systematycznie się zwiększa. Analitycy Narodowego Banku Polskiego oceniają, iż trend ten utrzyma się co najmniej do końca obecnego kwartału – taki wniosek płynie z najnowszej edycji opracowanego przez Departament Stabilności Finansowej NBP raportu zatytułowanego „Sytuacja na rynku kredytowym”. Dokument powstał w oparciu o ankietę, którą bank centralny tradycyjnie już rozsyła do przewodniczących komitetów kredytowych w najważniejszych polskich bankach.

Popyt na kredyty dla firm na polskim rynku bankowym systematycznie się zwiększa. Analitycy Narodowego Banku Polskiego oceniają, iż trend ten utrzyma się co najmniej do końca obecnego kwartału – taki wniosek płynie z najnowszej edycji opracowanego przez Departament Stabilności Finansowej NBP raportu zatytułowanego „Sytuacja na rynku kredytowym”. Dokument powstał w oparciu o ankietę, którą bank centralny tradycyjnie już rozsyła do przewodniczących komitetów kredytowych w najważniejszych polskich bankach.

W ostatnim badaniu, przeprowadzonym na przełomie czerwca i lipca 2017r., uczestniczyli reprezentanci 27 instytucji finansowych, posiadających łącznie 89 proc. udziału w portfelu kredytowym rodzimego sektora bankowego. Sytuację na rynku kredytowym oceniano w trzech obszarach: akcji kredytowej dla sektora przedsiębiorstw, kredytów mieszkaniowych zabezpieczanych hipotecznie oraz zobowiązań gospodarstw domowych względem banków niezwiązanych z finansowaniem nieruchomości. W przypadku przedsiębiorców zasady przyznawania finansowania przez banki pozostawały w II półroczu br. podobne jak w okresie wcześniejszym, jedynie firmom z sektora MŚP nieznacznie zaostrzono warunki udzielania kredytów krótkoterminowych. Owo zaostrzenie oznaczało przede wszystkim skrócenie okresu finansowania oraz nieznaczną podwyżkę pozaodsetkowych kosztów kredytu. Warto jednak podkreślić, iż nie każda z małych czy średnich firm mogła w ubiegłym kwartale liczyć automatycznie na mniej korzystne zasady finansowania. Respondenci wyraźnie wskazywali, iż większy rygoryzm w przyznawaniu kredytów często miał zastosowanie do określonych branż, w szczególności zaś dystrybutorów sprzętu elektronicznego. Pośród innych przyczyn zmiany polityki kredytowej dla firm bankowcy wskazywali między innymi zwiększenie się udziału kredytów zagrożonych w portfelu oraz, w znacznie mniejszym stopniu, „bieżącą lub oczekiwaną sytuację kapitałową banku”.kredyty.dla.przedsiebiorstw.nbp.01.850xŹródło: NBPRównocześnie miniony kwartał przyniósł zauważalne zwiększenie popytu przedsiębiorców na finansowanie bankowe. Wzrost ten dotyczył w szczególności kredytów długoterminowych, co zdaje się korelować z szacunkami GUS odnośnie zwiększenia inwestycji w polskiej gospodarce. Bankowcy wskazują również na związek pomiędzy wyczerpywaniem się zasobów w finansowanych ze środków publicznych programach pomocowych dla biznesu a wzrostem zapotrzebowania na kredyty. Tendencja taka daje nadzieję, iż w obliczu zmniejszenia finansowania dotacyjnego z funduszy UE część polskiego biznesu przestawi się na kredyty bankowe bądź instrumenty zwrotne. Inne przyczyny poszukiwania kredytów to między innymi chęć uzupełnienia zapasów i kapitału obrotowego a także potrzeba sfinansowania działań związanych z fuzjami i przejęciami (ten ostatni przypadek dotyczy przede wszystkim firm dużych).popyt.na.kredyty.dla.przedsiebiorstw.nbp.02.850xŹródło: NBP

Prognozy na obecny kwartał były jeszcze bardziej optymistyczne. Przewodniczący komitetów kredytowych w bankach deklarowali dalsze złagodzenie kryteriów przyznawania kredytów we wszystkich obszarach, również w przypadku kredytów krótkoterminowych dla małych i dużych firm. Biorąc pod uwagę, ze zgodnie z prognozami w tym samym czasie ma wzrosnąć również popyt na wszelkie rodzaje kredytów, wizja istotnego zwiększenia akcji kredytowej dla firm w III kwartale br. wydaje się być jak najbardziej realna.

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: