NBP: GPW Benchmark powinna dostosować metodykę dotyczącą WIBOR i WIBID do końca roku

Gospodarka

Ze względu na znaczenie stawek WIBOR dla stabilności finansowej w Polsce oraz ścisły związek między wskaźnikami WIBOR i WIBID, zasadne jest, aby spółka GPW Benchmark dokonała dostosowania metodyki wyznaczania obu tych stawek do końca 2019 r., uważa Narodowy Bank Polski.

Wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/Andrey

Ze względu na znaczenie stawek WIBOR dla stabilności finansowej w Polsce oraz ścisły związek między wskaźnikami WIBOR i WIBID, zasadne jest, aby spółka GPW Benchmark dokonała dostosowania metodyki wyznaczania obu tych stawek do końca 2019 r., uważa Narodowy Bank Polski.

#GPWBenchmark szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od @GPW_WSExchange #WIBOR #WIBID #NBP @nbppl

"W analizowanym okresie [2018] spółka GPW Benchmark, która w 2017 r. przejęła od Stowarzyszenia Rynków Finansowych ACI Polska organizację fixingu stawek referencyjnych WIBOR i WIBID, rozpoczęła prace nad dostosowaniem metodyki wyznaczania tych wskaźników do wymogów określonych w rozporządzeniu BMR" - czytamy w raporcie "Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2018 r."Zgodnie ze stanem prawnym na koniec grudnia 2018 r., aby stawki WIBOR i WIBID mogły być dalej wykorzystywane w umowach i instrumentach finansowych w rozumieniu rozporządzenia BMR, spółka powinna zakończyć wspomniane prace oraz złożyć do organu nadzoru wniosek o zezwolenie na administrowanie tymi wskaźnikami do 1 stycznia 2020 r. Mając na uwadze rolę stawki WIBOR w systemie finansowym, w październiku 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wystąpiła o uznanie jej za kluczowy wskaźnik referencyjny - stosowny wniosek wraz z opinią ESMA został przekazany do KE.Czytaj także: WIBOR od 2020 r. w nowym standardzie. Ma gwarantować bezpieczeństwo kredytobiorców >>>

"W 2018 r. dyskutowano w UE nad wydłużeniem do 31 grudnia 2021 r. okresu przejściowego na dostosowanie kluczowych wskaźników referencyjnych do wymogów rozporządzenia BMR. Ze względu na znaczenie stawek WIBOR dla stabilności finansowej w Polsce oraz ścisły związek między wskaźnikami WIBOR i WIBID (określony w dokumentacji i sposobie ich kalkulacji) zasadne jest, aby spółka GPW Benchmark dokonała dostosowania metodyki wyznaczania obu tych stawek do końca 2019 r." - czytamy dalej.W sierpniu br. GPW Benchmark przedstawił dokument konsultacyjny dotyczący dostosowania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR. Jak wówczas informowano, zgodnie z przyjętym harmonogramem GPW Benchmark planuje złożyć ww. wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego jako właściwego organu w grudniu 2019 roku.

Spółka szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od GPW

Na początku sierpnia prezes GPW Benchmark Zbigniew Minda, poinformował, że spółka szykuje się do przejęcia administrowania indeksami giełdowymi od Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) i chce złożyć do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zgodę na przejęcie stawek WIBOR i WIBID do końca 2019 r., tak aby administrować nimi od początku przyszłego roku.Czytaj także: GPW Benchmark jeszcze w tym roku zostanie administratorem indeksów giełdowych >>>W lutym br. Komitet Stabilności Finansowej odpowiedzialny za nadzór makroostrożnościowy (KSF-M) przesłał do GPW Benchmark stanowisko, w którym wyraził zaniepokojenie tempem dostosowania stawek referencyjnych WIBOR do wymogów rozporządzenia BMR Parlamentu Europejskiego i Rady.Zadaniem GPW Benchmark jest opracowanie nowego WIBOR-u, spełniającego wymagania rozporządzenie BMR i wynikającego przede wszystkim z transakcji rynkowych, zamiast z deklaracji banków, jak to jest w przypadku dziś stosowanej stawki WIBOR. Obecnie obowiązującego WIBOR-u nie będzie można stosować po 1 stycznia 2020 r.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: