NBP: inflacja bazowa w marcu mdm bez zmian, wyniosła 3,6 proc.

Gospodarka

Inflacja bazowa w marcu 2020 r. wyniosła 3,6 proc., czyli tyle samo co w lutym - podał Narodowy Bank Polski.

Pieniądze i wykres
Fot. stock.adobe.com/whitelook

Inflacja bazowa w marcu 2020 r. wyniosła 3,6 proc., czyli tyle samo co w lutym - podał Narodowy Bank Polski.

.@nbppl: #inflacja bazowa w marcu 2020 r. wyniosła 3,6 proc., czyli tyle samo co w lutym #NBP

Konsensus rynkowy wyniósł 3,4% r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w marcu br. 3,8% w ujęciu rocznym wobec 4% miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,5% w marcu 3,4% miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,4% w marcu wobec 3,5% miesiąc wcześniej.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 4,6% r/r w marcu 2020 r., wobec 4,7% r/r w lutym.

Czytaj także: GUS: inflacja wyniosła 4,6 proc. rdr w marcu. Ceny żywności w górę aż o 8 proc. >>>

"W marcu 2020 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 4,6% r/r (z 4,7% w lutym). Do spadku wskaźnika CPI przyczynił się silny spadek cen paliw do prywatnych środków transportu (o 4,6% m/m; spadek rocznej dynamiki cen z 2,4% w lutym br. do -2,9% w marcu br. - efekt globalnego spadku popytu). Wzrosła natomiast dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (do 8% r/r wobec 7,5% w lutym; głównie z powodu wzrostu cen mięsa). Dynamika cen usług w marcu 2020 r. wzrosła nieznacznie do 6,5% r/r (wobec 6,4% w lutym), co wynikało ze wzrostu opłat za wywóz śmieci, a także wzrostu cen usług pasażerskiego transportu powietrznego, w zakresie łączności oraz ubezpieczeń. Z kolei dość silnie spadła dynamika cen usług w zakresie turystyki zorganizowanej za granicą (przy czym zgodnie z komunikatem GUS udział danych szacowanych w przypadku tej grupy jest istotny i przekracza 50% w marcu). Dynamika cen towarów nieżywnościowych (włącznie z napojami alkoholowymi i wyrobami tytoniowymi) nie zmieniła się w marcu 2020 r. i wyniosła 1,2% r/r" - czytamy w komunikacie.

Cztery wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami, przypomniano w materiale.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podał też NBP.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: