NBP: inflacja bazowa wyniosła 0,6 proc. rdr w grudniu

Gospodarka

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6% w grudniu 2018 r. w ujęciu rocznym wobec 0,7% r/r w listopadzie 2018 r., podał Narodowy Bank Polski.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6% w grudniu 2018 r. w ujęciu rocznym wobec 0,7% r/r w listopadzie 2018 r., podał Narodowy Bank Polski.

#Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6% w grudniu 2018 r. w ujęciu rocznym wobec 0,7% r/r w listopadzie 2018 r. #ceny #NBP @nbppl

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w grudniu 1% w ujęciu rocznym wobec 1,2% w listopadzie.Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,4% wobec 1,4% w listopadzie.Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 1,4% w grudniu wobec 1,5% miesiąc wcześniej.Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 1,1% r/r w grudniu 2018 r. wobec 1,3% r/r w listopadzie ub.r.Czytaj także: GUS: inflacja spowolniła do 1,1 proc. w grudniu 2018 r. >>>

"D"Do obniżenia inflacji CPI przyczyniły się: dalszy spadek dynamiki cen paliw (do 7,6% r/r w grudniu 2018 r. z 10,6% w listopadzie ub.r.) oraz w mniejszym stopniu niższa dynamika cen towarów (głównie wyrobów akcyzowych do 1,4% r/r w grudniu 2018 r. z 1,7% w listopadzie). Natomiast w przeciwnym kierunku oddziaływał wzrost dynamiki cen żywności (do 0,9% r/r w grudniu 2018 r. z 0,7% w listopadzie ub.r.), głównie w wyniku wzrostu cen warzyw i owoców" - napisał bank centralny w komentarzu.

Cztery wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: