NBP: inflacja bazowa wyniosła 1 proc. rdr w lutym

Gospodarka

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1% w lutym 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 0,8% r/r w styczniu 2019 r., podał Narodowy Bank Polski.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1% w lutym 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 0,8% r/r w styczniu 2019 r., podał Narodowy Bank Polski.

#Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 1% w lutym 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 0,8% r/r w styczniu 2019 r. #ceny #NBP @nbppl

Dziewięciu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową za luty w tym ujęciu na 0,8-1% przy średniej w wysokości 0,96%. Styczniową inflację bazową analitycy szacowali na poziomie 0,9%.NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w lutym 1,4% w ujęciu rocznym wobec 0,9% w styczniu br.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,1% wobec 1% w styczniu br.Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 1,4% w lutym wobec 1,3% w styczniu br.Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 1,2% r/r w lutym br. wobec 0,7% r/r w styczniu br.

Cztery wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami, przypomniano w komunikacie.Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podał też bank centralny.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: