NBP: inflacja bazowa wyniosła 3,6 proc. rdr w kwietniu 2020 roku

Gospodarka

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,6% w kwietniu 2020 r. w ujęciu rocznym wobec 3,6% r/r w marcu 2020 r., podał Narodowy Bank Polski.

pieniądze, kalkulator
Fot. stock.adobe.com/ studio v-zwoelf

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,6% w kwietniu 2020 r. w ujęciu rocznym wobec 3,6% r/r w marcu 2020 r., podał Narodowy Bank Polski.

Do spadku wskaźnika #CPI przyczynił się przede wszystkim silny spadek cen paliw #inflacja #ceny #NBP @nbppl

Konsensus rynkowy wyniósł 3,5% r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w kwietniu br. 2,5% w ujęciu rocznym wobec 3,8% miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,4% w kwietniu 3,5% miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,4% w kwietniu wobec 3,4% miesiąc wcześniej.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 3,4% r/r w kwietniu 2020 r., wobec 4,6% r/r w marcu.

Silny spadek cen paliw

"W kwietniu 2020 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się do 3,4% r/r (z 4,6% w marcu). Do spadku wskaźnika CPI przyczynił się przede wszystkim silny spadek cen paliw do prywatnych środków transportu (o 12,9% m/m; spadek rocznej dynamiki cen z -2,9% w marcu br. do -18,8% w kwietniu). Spadła również dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych (do 7,4% r/r wobec 8% w marcu; głównie efekt spadku cen mięsa). Nieznacznie obniżyła się również dynamika cen towarów nieżywnościowych (włącznie z towarami akcyzowymi) - z 1,2% r/r w marcu br. do 1,1% r/r w kwietniu. Z kolei roczna dynamika cen usług w kwietniu br. nie zmieniła się wobec poprzedniego miesiąca i wyniosła 6,5% (r/r)" - czytamy w komunikacie.

Cztery wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami, przypomniano w materiale.

Czytaj także: GUS: inflacja wyniosła 3,4 proc. rdr w kwietniu, żywność coraz droższa i to nie koniec podwyżek >>>

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podał też NBP.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: