NBP: inflacja bazowa wyniosła 3,6 proc. rdr w lutym, powyżej konsensusu

Gospodarka

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,6% w lutym 2020 r. w ujęciu rocznym wobec 3,1% r/r w styczniu 2020 r., podał Narodowy Bank Polski.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,6% w lutym 2020 r. w ujęciu rocznym wobec 3,1% r/r w styczniu 2020 r., podał Narodowy Bank Polski.

#Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 3,6% w lutym 2020 r. w ujęciu rocznym wobec 3,1% r/r w styczniu 2020 r. #NBP #ceny @nbppl

Konsensus rynkowy wyniósł 3,4% r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w lutym br. 4% w ujęciu rocznym wobec 3,8% w styczniu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,4% w lutym wobec 3,1% w styczniu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,5% w lutym wobec 3,3% w styczniu.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 4,7% r/r w lutym 2020 r., wobec 4,3% r/r w styczniu.

Czytaj także: GUS: inflacja wyniosła 4,7 proc. rdr w lutym. Na takim poziomie nie była od listopada 2011 r. >>>

"W lutym 2020 r. wskaźnik inflacji CPI wzrósł do 4,7% r/r (z 4,3% w styczniu). Do wzrostu wskaźnika CPI przyczyniły się w największym stopniu: wzrost dynamiki cen energii elektrycznej (do 13,2% r/r wobec 9,4% r/r w styczniu - efekt wejścia w życie nowych taryf na sprzedaż i dystrybucję), wzrost cen wyrobów akcyzowych (do 4,1% r/r wobec 2,6% r/r w styczniu - na skutek wzrostu od stycznia stawki podatku akcyzowego na alkohol etylowy oraz wyroby tytoniowe) oraz dalszy wzrost dynamiki cen usług (do 6,4% r/r wobec 5,9% r/r w styczniu - w wyniku wzrostu cen m.in. administrowanych usług związanych z użytkowaniem mieszkania oraz usług gastronomicznych). Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami" - czytamy w komunikacie.

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami, przypomniano w materiale.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podał też NBP.

Eksport liczony w euro wzrósł o 3 proc. rdr w styczniu, import tak samo

Eksport towarów z Polski wzrósł w styczniu br. o 3% r/r do 19 267 mln euro, zaś import wzrósł o 3% r/r do 18 937 mln euro, wynika również z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 330 mln euro wobec 224 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

"Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 81,9 mld zł, co oznacza wzrost o 1,6 mld zł, tj. o 2% w stosunku do analogicznego miesiąca 2019 r. Wartość importu towarów w porównaniu do stycznia 2019 r. wzrosła o 1,5 mld zł, tj. o 1,9% i osiągnęła poziom 80,5 mld zł. W omawianym okresie odnotowano wzrost wartości eksportu przede wszystkim akumulatorów samochodowych, odzieży, silników z zapłonem samoczynnym i obuwia. Natomiast największy wpływ na dynamikę importu miał wzrost wartości przywiezionej z zagranicy ropy naftowej, odzieży, obuwia i leków. W styczniu 2020 r. nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 1,4 mld zł i była na zbliżonym poziomie w porównaniu ze styczniem 2019 r. - napisano w komentarzu banku centralnego" - czytamy dalej.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,7 mld zł i w porównaniu do stycznia 2019 r. wzrosły o 1,6 mld zł, tj. o 7,5%, podano także.

Saldo na rachunku obrotów bieżących w styczniu

Na rachunku obrotów bieżących w styczniu 2020 r. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 2 265 mln euro wobec 990 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 2 529 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał także NBP.

"W styczniu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,6 mld zł. Na jego wartość złożyły się dodatnie salda usług (10,4 mld zł), obrotów towarowych (1,4 mld zł) i dochodów pierwotnych (0,4 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów wtórnych (2,6 mld zł). W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 10,9 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 9,3 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy wyniósł 2 542 mln euro nadwyżki C/A.

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 330 mln euro wobec 224 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej, a w analogicznym miesiącu 2019 r. saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 316 mln euro.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: