NBP: inflacja bazowa wyniosła 6,7 proc. rdr w lutym

Gospodarka

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 6,7% w lutym 2022 r. w ujęciu rocznym wobec 6,1% r/r w styczniu 2022 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Narodowy Bank Polski - szyld
Fot. stock.adobe.com/Robson90

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 6,7% w lutym 2022 r. w ujęciu rocznym wobec 6,1% r/r w styczniu 2022 r., podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Konsensus rynkowy wyniósł 6,5% r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w lutym br. 8% w ujęciu rocznym wobec 8,9% w styczniu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 7,5% w lutym wobec 7,6% w styczniu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 7% w lutym wobec 7% w styczniu.

Czytaj także: GUS: inflacja w lutym wyniosła 8,5 proc. rdr; w marcu już dwucyfrowy wzrost cen?

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 8,5% r/r w lutym 2022 r., wobec 9,4% r/r w styczniu.

Eksport liczony w euro wzrósł o 22,8% r/r, import wzrósł o 37,5% w styczniu

Eksport towarów z Polski wzrósł o 22,8% r/r do 24 669 mln euro w styczniu 2022 r., zaś import wzrósł o 37,5% r/r do 25 855 mln euro, wynika także z danych przedstawionych przez NBP.

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1 186 mln euro wobec 2 535 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

"W styczniu 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 112,4 mld zł, co oznacza wzrost o 21,1 mld zł (tj. o 23,1%) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Styczeń, podobnie jak grudzień 2021 r., charakteryzował się wyższą dynamiką importu niż eksportu towarów. Wartość importu towarów w porównaniu do stycznia 2021 r. wzrosła o 32,3 mld zł (tj. o 37,8%) i osiągnęła poziom 117,8 mld zł. Do utrzymania się wysokiej dynamiki importu i w efekcie pogorszenia się salda przyczyniał się przede wszystkim duży wzrost w kategorii obejmującej paliwa nieprzetworzone (gaz ziemny i ropa naftowa)" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 24,7 mld zł i w porównaniu ze styczniem 2021 r. wzrosły o 4,9 mld zł (tj. o 24,7%). Wartość rozchodów wyniosła 16,2 mld zł i wzrosła o 4 mld zł (tj. o 33,1%) w porównaniu ze styczniem 2021 r, podał też bank centralny.

"W styczniu 2022 r. dynamika importu we wszystkich głównych grupach towarowych była wyższa w porównaniu z dynamiką eksportu. Efektem tego było znaczące pogorszenie się salda obrotów towarowych w porównaniu z rokiem poprzednim. W styczniu 2022 r. deficyt wymiany towarowej wyniósł 5,4 mld zł (wobec nadwyżki 5,8 mld zł w styczniu 2021 r.)" - napisano dalej w komentarzu.

Saldo na rachunku C/A to -64 mln euro w styczniu

Na rachunku obrotów bieżących w styczniu 2022 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 64 mln euro wobec 3 957 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 2 034 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał również NBP.

"W styczniu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 0,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda obrotów towarowych (5,4 mld zł), dochodów pierwotnych (1,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,9 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (8,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 9,2 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było dodatnie i wyniosło 0,6 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy wyniósł 1 600 mln euro deficytu C/A.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: