NBP: inflacja bazowa wzrosła do 0,6 proc. rdr w czerwcu

Gospodarka

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6% w czerwcu 2018 r. w ujęciu rocznym wobec 0,5% r/r w maju 2018 r., podał Narodowy Bank Polski.

Monety na tle wykresów
Fot. stock.adobe.com/ambrozinio

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6% w czerwcu 2018 r. w ujęciu rocznym wobec 0,5% r/r w maju 2018 r., podał Narodowy Bank Polski.

#NBP: #inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 0,6% w czerwcu 2018 r. w ujęciu rocznym #ceny @nbppl

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w czerwcu 2,1% w ujęciu rocznym wobec 1,9% w maju br.Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 1,1% wobec 1,1% w maju br.Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 1,6% w maju wobec 1,6% w maju br.Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 2% r/r w czerwcu br. wobec 1,7% r/r w maju br.

Dalszy wzrost dynamiki cen paliw

"W czerwcu do wyższej inflacji przyczynił się dalszy wzrost dynamiki cen paliw do prywatnych środków transportu (o 6,0 pkt proc., do 15,2% r/r, efekt rosnących cen ropy naftowej na rynku światowym). W przeciwnym kierunku oddziaływał natomiast spadek rocznej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,3 pkt proc. do 2,7% r/r), głównie na skutek niższych cen owoców i warzyw" - napisał bank centralny w komentarzu.

Cztery wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe skoki cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami, wyjaśniono w materiale.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on ruch cen, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podkreślił NBP.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: