NBP: inflacja bazowa wzrosła do 4,3 proc. rdr we wrześniu

Gospodarka

Pieniądze
Fot. stock.adobe.com/number1411

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,3% r/r we wrześniu 2020 r. wobec 4% r/r miesiąc wcześniej, podał Narodowy Bank Polski.

.@nbppl: #inflacja bazowa we wrześniu wyniosła 4,3 proc. wobec 4,0 proc. miesiąc wcześniej #NBP #ceny

Konsensus rynkowy wyniósł 4,2% r/r.

Narodowy Bank Polski podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,3% r/r wobec 2% miesiąc wcześniej;

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła we wrześniu 3,2% r/r wobec 3,4% r/r miesiąc wcześniej.

Czytaj także: Eurostat: inflacja HICP w Polsce wyniosła 3,8 proc. rdr we wrześniu, w strefie euro deflacja >>>

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 3,2% r/r wobec 3,2% r/r miesiąc wcześniej.

Do wzrostu wskaźnika CPI przyczyniły się wzrost dynamiki cen energii oraz usług

„We wrześniu 2020 r. wskaźnik inflacji CPI wzrósł do 3,2% r/r (o 0,3 pkt proc w stosunku do sierpnia br.). Do wzrostu wskaźnika CPI przyczyniły się: wzrost dynamiki cen energii (o 1,2 pkt proc. do -0,3% r/r), w przeważającej mierze na skutek wzrostu cen paliw do prywatnych środków transportu (efekt wyższych cen ropy naftowej) oraz wzrost dynamiki cen usług (o 0,6 pkt proc. do 7,2% r/r), głównie w wyniku wzrostu cen w zakresie łączności, usług rekreacji i kultury oraz usług transportowych. W przeciwnym kierunku oddziaływał spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 0,2 pkt proc. do 2,8% r/r) wskutek niższej rocznej dynamiki cen owoców (wzrost podaży w bieżącym sezonie gospodarczym) i w mniejszym zakresie niższej rocznej dynamiki cen mięsa (efekt epidemii ASF). Zanotowano również spadek dynamiki cen towarów (o 0,2 pkt proc. do 1,7% r/r)” – podał NBP.

Cztery wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Czytaj także: To nie koniec COVID-owych podwyżek cen >>>

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: