NBP: inflacja znajdzie się nieznacznie powyżej celu w 2019 i 2020 r.

Gospodarka

Inflacja konsumencka wyniesie 1,8% w 2018 r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2019 r. oraz do 2,9% w 2020 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

wykres na tle stosu monet
Fot. stock.adobe.com/mizar_21984

Inflacja konsumencka wyniesie 1,8% w 2018 r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2019 r. oraz do 2,9% w 2020 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

#Inflacja znajdzie się nieznacznie powyżej celu w 2019 i 2020 r. - podał @nbppl

"W horyzoncie projekcji inflacja CPI wzrośnie na skutek – oddziałującego z opóźnieniem – wzrostu presji popytowej i kosztowej w polskiej gospodarce. Przy przyjętym w projekcji założeniu o braku zmian stóp procentowych NBP, inflacja cen konsumenta w latach 2019-2020 nieznacznie przekroczy poziom 2,5%" - czytamy w "Raporcie o inflacji"."W kierunku wyższej inflacji będzie oddziaływać również zwiększona presja popytowa, co znajduje wyraz w utrzymującej się na dodatnim poziomie luce popytowej w latach 2018-2020. Inflację w Polsce będzie ograniczać natomiast umiarkowana inflacja za granicą"- czytamy dalej.

Czynniki niepewności

Według NBP, do potencjalnych czynników niepewności należy zaostrzenie obecnych sporów handlowych i dalszy rozwój protekcjonizmu w handlu światowym oraz ryzyko związane z możliwym wystąpieniem kryzysu zadłużeniowego we Włoszech. Ryzykiem dla krajowej inflacji, oprócz poziomu aktywności gospodarczej za granicą, jest także kształtowanie się cen ropy naftowej na rynkach światowych."W porównaniu do projekcji marcowej, rewizji w górę uległy prognozy cen energii w latach 2018- 2019. Silniejszy niż oczekiwano wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych, w połączeniu z osłabieniem złotego względem dolara, przełożył się na wyższe krajowe ceny paliw. Ceny paliw w przyszłym roku dodatkowo podnosi uwzględnienie w projekcji lipcowej wprowadzenia opłaty emisyjnej od stycznia 2019 r." - czytamy dalej.

Gdzie będą podwyżki?

Jak podaje NBP, na wzrost cen energii w 2019 r. złoży się również spodziewana podwyżka taryf dla energii elektrycznej związana m.in. ze wzrostem cen węgla kamiennego.W projekcji z marca ub.r. bank centralny spodziewał się, że inflacja konsumencka wyniesie 2,1% 2018 r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2019 r.Według centralnej ścieżki, inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniesie 0,8% w 2018 r., 2,1% w 2019 r. i 2,7% w 2020 r. wobec 0,7% w 2017 r.Według centralnej ścieżki, ceny żywności wzrosną o 2,9% 2018 r., o 3,5% w 2019 r. i o 3,3% w 2020 r. wobec 4,3% wzrostu w 2017 r.Według centralnej ścieżki, ceny energii wzrosną o 3,6% w 2018 r., a następnie do 4,0% w 2019 r. i spadną do 2,6% w 2020 r. wobec wzrostu o 3,2% w 2017 r.Projekcja stanowi jedną z przesłanek, na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o poziomie stóp procentowych NBP.Projekcja lipcowa z modelu NECMOD obejmuje okres od II kw. 2018 r. do IV kw. 2020 r. – punktem startowym projekcji jest I kw. 2018 r. Projekcja została przygotowana z uwzględnieniem danych dostępnych do 22 czerwca 2018 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: