NBP: kredyt wekslowy nie jest wykorzystywany przez banki

Z rynku

Do chwili obecnej Narodowy Bank Polski nie zawarł umowy z żadnym z banków ws. kredytu wekslowego, więc instrument ten nie jest wykorzystywany - napisało w odpowiedzi na pytania PAP Biznes Biuro Prasowe NBP.

NBP - Narodowy Bank Polski
NBP - Narodowy Bank Polski (fot. Stock.Adobe.com / mattz90)

Do chwili obecnej Narodowy Bank Polski nie zawarł umowy z żadnym z banków ws. kredytu wekslowego, więc instrument ten nie jest wykorzystywany - napisało w odpowiedzi na pytania PAP Biznes Biuro Prasowe NBP.

Do chwili obecnej @nbppl nie zawarł umowy z żadnym z banków ws. kredytu wekslowego, więc instrument ten nie jest wykorzystywany #banki #NBP

"Skorzystanie z instrumentu, jakim jest kredyt wekslowy, uzależnione jest od inicjatywy po stronie banków. Ponieważ do chwili obecnej nie została jeszcze zawarta umowa z żadnym z banków, kredyt wekslowy nie jest wykorzystywany" - napisał NBP.

Od 10 kwietnia 2020 r. Narodowy Bank Polski udostępnia bankom instrument umożliwiający pozyskanie środków z banku centralnego w formie kredytu wekslowego. Weksle, które banki pozyskują jako zabezpieczenie kredytów udzielanych przedsiębiorstwom, będą mogły zostać zdyskontowane w NBP.

Jaki jest cel kredytu wekslowego?

Celem kredytu wekslowego jest umożliwienie refinansowania kredytów obrotowych udzielanych przedsiębiorstwom sektora niefinansowego, niezależnie od ich formy prawnej czy charakteru działalności. Kredyt refinansowany w NBP za pomocą kredytu wekslowego powinien być według NBP udzielony na takich samych warunkach pod względem oprocentowania jak inne podobne kredyty udzielane przez bank.

Kredyt może być udzielony maksymalnie na jeden rok.

Stopa redyskonta weksli wynosi 0,11 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli 0,12 proc. wobec stopy referencyjnej na poziomie 0,10 proc.

Udostępnij artykuł: