NBP: mniej transakcji bezgotówkowych kartami płatniczymi w I kw. 2021 r.

Bezgotówkowo

Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 198,21 mld zł w I kw. 2021 r., co oznacza spadek o 6,9% kw/kw, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Mężczyzna płacący kartą
Fot. stock.adobe.com/Mike Fouque

Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 198,21 mld zł w I kw. 2021 r., co oznacza spadek o 6,9% kw/kw, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

W I kwartale 2021 r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 198,2 mld zł.

"W porównaniu do poprzedniego kwartału ich wartość zmniejszyła się o 14,7 mld zł, co stanowi spadek o 7%. Natomiast w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku wartość transakcji kartami była wyższa o 13%" - czytamy w "Informacji o kartach płatniczych. I kwartał 2021 r.".

1,52 mld transakcji bezgotówkowych przy użyciu kart w I kw.

W I kwartale 2021 r. przy użyciu kart przeprowadzono 1,52 mld transakcji bezgotówkowych, co stanowiło spadek o 2,5% kw/kw. Transakcje bezgotówkowe stanowiły już 92,6% łącznej liczby wszystkich transakcji kartami (pozostałe 7,4% wszystkich transakcji stanowiły transakcje gotówkowe, czyli wypłaty z bankomatów, wypłaty w kasach banków lub wypłaty sklepowe (cash back)).

Wartość transakcji bezgotówkowych wyniosła 102 mld zł (co stanowiło spadek o 6% w porównaniu do poprzedniego kwartału).

"Karta płatnicza została wykorzystana do realizacji płatności bezgotówkowych średnio 35 razy (w poprzednim kwartale było to 36 razy). Pojedyncza płatność bezgotówkowa wynosiła średnio 67 zł (w poprzednim kwartale 69,2 zł)" - czytamy dalej.

Spadek liczby oraz wartości transakcji kartami płatniczymi w internecie

W I kwartale 2021 r. odnotowano spadek liczby oraz wartości transakcji kartami płatniczymi w internecie.

"Według danych agentów rozliczeniowych w I kwartale 2021 r zrealizowano w internecie 40,3 mln transakcji kartami płatniczymi, co oznacza w porównaniu do kwartału poprzedniego spadek o 6%. Wartość transakcji w Internecie opiewała na kwotę 5,6 mld zł. W porównaniu do poprzedzającego kwartału odnotowano spadek o 7%" - napisano w materiale.

Czytaj także: Mastercard: banki i fintechy mogą łatwiej oferować w pełni cyfrowe karty płatnicze >>>

Na koniec I kwartału 2021 r. znajdowało się na rynku polskim 44,115 mln kart płatniczych, tj. o 1% więcej niż kwartał wcześniej.

"W Polsce na koniec marca 2021 r. było 38,9 mln szt. kart zbliżeniowych. Na przestrzeni I kwartału 2021 r. liczba takich kart zwiększyła się o 574 tys. szt. Udział kart zbliżeniowych w ogólnej liczbie kart płatniczych wyniósł 88,3% (w poprzednim kwartale stanowił on 87,8%)" - czytamy w raporcie.

Podstawową kategorią kart w Polsce są karty debetowe

Podstawową kategorią kart w Polsce są karty debetowe (82,1%). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 36,2 mln szt. i w ciągu kwartału zwiększyła się o 459 tys. (wzrost o 1,3%). Drugą kategorią kart najczęściej spotykanych w Polsce są karty kredytowe (12,3%), których łączna liczba wyniosła 5,405 mln szt. Liczba kart kredytowych na przestrzeni I kwartału 2021 r. zmniejszyła się o 11,7 tys. (spadek o 0,2%).

"Na koniec marca 2021 r. w Polsce funkcjonowało 21 402 bankomatów. Na przestrzeni I kwartału 2021 r. liczba bankomatów zmniejszyła się o 427 urządzeń (spadek o 2%). W okresie tym zrealizowano 109,7 mln transakcji wypłat z bankomatów, tj. nastąpił spadek o 8% w porównaniu do kwartału poprzedzającego. Łączna wartość wypłat wyniosła 74,6 mld zł, co w porównaniu do kwartału poprzedniego oznacza spadek o 8%. Wypłata w bankomacie średnio wynosiła 680 zł, czyli była nieznacznie niższa niż w kwartale poprzednim (685 zł)" - napisano także w "Informacji".

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: