NBP: na rachunku obrotów bieżących 181 mln euro deficytu w III kw. 2019 r.

Gospodarka

Na rachunku obrotów bieżących w III kw. 2019 r. zanotowano deficyt w wysokości - 181 mln euro wobec 859 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 2 900 mln euro deficytu w III kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski.

NBP - Narodowy Bank Polski
NBP - Narodowy Bank Polski (fot. Stock.Adobe.com / mattz90)

Na rachunku obrotów bieżących w III kw. 2019 r. zanotowano deficyt w wysokości - 181 mln euro wobec 859 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 2 900 mln euro deficytu w III kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski.

Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,8 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. i poprawiło się o 11,7 mld zł #NBP #deficyt @nbppl

Liczone w złotych, saldo C/A było w III kw. 2019 r. ujemne i wyniosło -784 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych.

Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,8 mld z

"Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,8 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. i poprawiło się o 11,7 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (0,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (25,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,9 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,1%" - czytamy dalej w komentarzu.

Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego w III kwartale 2019 r. była dodatnia i wyniosła 9,8 mld zł. Relacja salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB w omawianym kwartale wyniosła 1,8%, zaznaczył NBP.

Zadłużenie zagraniczne Polski

Zadłużenie zagraniczne brutto Polski wyniosło 312,21 mld euro na koniec III kw. 2019 r. wobec 311,75 mld euro kwartał wcześniej, podał także NBP. Na koniec III kw. 2018 r. zadłużenia zagraniczne wynosiło 317,19 mld euro.Zadłużenie zagraniczne sektora rządowego spadło w III kw. br. do 105,89 mld euro z 110,24 mld euro w poprzednim kwartale i wobec 113,81 mld euro odnotowanych rok wcześniej, podano w komunikacie.Zadłużenie z tytułu "inwestycje bezpośrednie - instrumenty dłużne" wyniosło na koniec III kw. br. 84,56 mld euro wobec 84,42 mld euro kwartał wcześniej i 86,4 mld euro rok wcześniej.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: