NBP: na wtórnym rynku mieszkaniowym mniej kupujących, a czas sprzedaży mieszkań wydłużył się o miesiąc

Kredyty / Nieruchomości

W informacji Narodowego Banku Polskiego o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2022 roku naszą uwagę zwróciła część poświęcona wtórnemu rynkowi mieszkaniowemu. Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty informacji NBP dotyczące tego zagadnienia.

Kamienica
Fot. stock.adobe.com/ChemiQ

W informacji Narodowego Banku Polskiego o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2022 roku naszą uwagę zwróciła część poświęcona wtórnemu rynkowi mieszkaniowemu. Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty informacji NBP dotyczące tego zagadnienia.

"W ocenie pośredników [ nieruchomości ] objętych ankietą liczba poszukujących mieszkań na rynku wtórnym znacznie zmalała w marcu i kwietniu 2022 r. (średnio około o 40%).

Czas sprzedaży mieszkań wydłużył się do około 120 dni ze średnio 90 dni przed rokiem. Odsetek deklarujących zakup w celach inwestycyjnych spadł do 32% z 41% w IV kw. 2021 r."

Skutki inflacji i wysokich stóp procentowych

"Według opinii respondentów badania ankietowego realizacja podwyżek stóp procentowych w celu wyhamowania rosnącej inflacji może skutkować dalszym osłabieniem sytuacji finansowej gospodarstw domowych, w tym osób spłacających kredyty bankowe oraz zdolności płatniczych tych, którzy zamierzają nabyć mieszkanie z udziałem kredytu bankowego, co może wpłynąć na pogłębienie spadku kupujących na potrzeby własne.

Zarówno pośrednicy w obrocie nieruchomościami ankietowani w marcu 2022 roku jak i deweloperzy ankietowani w grudniu 2021 roku do jednego z najważniejszych czynników ograniczających popyt na mieszkania w 2022 roku zaliczyli problemy z otrzymaniem finansowania bankowego przez potencjalnych nabywców mieszkań."

Na rynku zostają kupujący za gotówkę

"Na rynku wtórnym, biorąc pod uwagę cel w jakim zostały nabyte mieszkania w 2021 r., odnotowano zbliżoną strukturę poszczególnych źródeł finansowania w porównaniu z 2020 r. Należy jednak zaznaczyć, że ponad połowa nabywców gotówkowych na własne potrzeby (53%) pozyskiwała środki finansowe ze sprzedaży innej nieruchomości.

Oznacza to jednocześnie, że w większości osoby poprawiające swoje warunki mieszkaniowe finansowali zakup mieszkania środkami własnymi.

Przy zakupie mieszkań na wynajem przeważającym źródłem finansowania są środki własne (81%), których udział w dwóch poprzednich latach był nieco mniejszy (79% w 2020 r. i 77% w 2019 r.).

Niewielki odsetek mieszkań (11% transakcji w 2021 r.), który zdaniem pośredników został zakupiony z zamiarem odsprzedaży w korzystnym okresie w 88% był finansowany wyłącznie środkami własnymi lub ze znaczną ich przewagą.

Udostępnij artykuł: