NBP: napływ inwestycji bezpośrednich do Polski wzrósł do 11,82 mld euro w 2018 r.

Gospodarka

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Napływ bezpośrednich inwestycji do Polski netto wzrósł do 11,82 mld euro w 2018 r. z 8,14 mld euro rok wcześniej, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

Napływ bezpośrednich inwestycji do Polski netto wzrósł do 11,82 mld euro w 2018 r. z 8,14 mld euro rok wcześniej #InwestycjeBezpośrednie @nbppl

„W 2018 roku napływ do Polski kapitału netto z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł 50,4 mld zł. Złożyły się na niego reinwestycje zysków o wartości 37,8 mld zł oraz napływ kapitału z tytułu akcji i innych form udziałów kapitałowych (11,2 mld PLN) i z tytułu dłużnych instrumentów finansowych w wysokości (1,4 mld zł)” – czytamy w raporcie.

Czytaj także: Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski wzrósł do 11,48 mld USD w 2018 r. >>>

Największy napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich z Holandii

Największy napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich odnotowano z Holandii (31,6 mld zł), Luksemburga (7,4 mld PLN), Niemiec (6,7 mld zł) i Malty (6 mld zł). Największe dezinwestycje (wycofanie się inwestorów bezpośrednich) dotyczyły Hiszpanii (-7,2 mld zł) oraz Szwecji (-2,5 mld zł), podał bank centralny.

Czytaj także: 94 proc. inwestorów zagranicznych zainwestowałoby ponownie w Polsce >>>

„W 2018 roku zagraniczne inwestycje bezpośrednie trafiły przede wszystkim do podmiotów zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (21,5 mld zł, sekcja C), a także handlu (14 mld zł, sekcja G). Odpływ kapitału odnotowano w przypadku podmiotów zaangażowanych w działalność związaną z informacją i komunikacją (-5,4 mld zł, sekcja J)” – czytamy dalej.

Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu dokonanych w Polsce inwestycji bezpośrednich w 2018 roku osiągnęły wartość 86,5 mld zł. Dywidendy wyniosły 39,4 mld zł, reinwestowane zyski były na poziomie 37,8 mld zł, a dochody z tytułu dłużnych instrumentów finansowych (odsetek) osiągnęły wartość 9,2 mld zł, podał też NBP.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: