NBP o Polskim Ładzie: projekt pakietu podatkowego wymaga zaopiniowania przez Europejski Bank Centralny

Gospodarka

Narodowy Bank Polski (NBP) uważa, że projekt pakietu podatkowego Polskiego Ładu, nad którym obecnie debatuje rząd wymaga zaopiniowania przez Europejski Bank Centralny (EBC) ze względu na wprowadzenie limitów płatności gotówkowych, wynika z opinii NBP do projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw.

Europejski Bank Centralny
Fot. stock.adobe.com/Tobias Arhelger

Narodowy Bank Polski (NBP) uważa, że projekt pakietu podatkowego Polskiego Ładu, nad którym obecnie debatuje rząd wymaga zaopiniowania przez Europejski Bank Centralny (EBC) ze względu na wprowadzenie limitów płatności gotówkowych, wynika z opinii NBP do projektu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz innych ustaw.

W ocenie Narodowego Banku Polskiego, przedstawiony projekt ustawy wymaga zasięgnięcia przez władze krajowe opinii Europejskiego Banku Centralnego. 

- czytamy w opinii.

"Projekt ustawy wprowadza ograniczenia płatności gotówkowych"

"Przedmiotowy projekt ustawy […] wprowadza ograniczenia płatności gotówkowych poprzez ustanowienie limitów płatności gotówkowych (20 000 zł lub równowartość tej kwoty) dla konsumentów w kontaktach z przedsiębiorcą oraz zmniejszenie limitów płatności dla przedsiębiorców z 15 000 zł do 8 000 zł" - czytamy dalej.

Czytaj także: Rada Przedsiębiorczości wobec kolejnej wersji projektu ustawy podatkowej do Polskiego Ładu >>>

Według NBP, "władze krajów członkowskich zasięgają opinii EBC w sprawie każdego projektu przepisu prawnego w dziedzinach podlegających jego kompetencji zgodnie z Traktatem [o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej] szczególnie odnośnie do środków płatności".  W ocenie banku centralnego, pozostawienie w projekcie przepisów dot. ograniczenia limitu płatności gotówkowych sprawia, że podlega on wymogowi  uzgodnień z EBC.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: