NBP: pandemia COVID-19 może obniżyć skłonność ok. 15 proc. firm do zatrudniania imigrantów

Rynek pracy

Dwoje ludzi na budowie w maseczkach ochronnych
Fot. stock.adobe.com/Vittaya_25

Epidemia COVID-19 może obniżyć skłonność ok. 15 proc. firm do zatrudniania imigrantów w najbliższej przyszłości - napisano w raporcie przygotowanym przez NBP.

.@nbppl: epidemia #COVID19 może obniżyć skłonność ok. 15 proc. firm do zatrudniania imigrantów w najbliższej przyszłości #koronawirus #praca #RynekPracy

W raporcie napisano, że realizacja korzystnego scenariusza makroekonomicznego będzie prowadzić do powrotu do trendu wzrostu popularności zatrudniania obcokrajowców.

„Epidemia COVID-19 może obniżyć skłonność części firm (ok. 15 proc.) do rekrutacji imigrantów w najbliższej przyszłości, podobnie jak ogólne obniżenie popytu na pracę. Realizacja korzystnego scenariusza makroekonomicznego będzie prowadzić do powrotu do trendu” – napisano.

Ok. 60 proc. firm zatrudnia imigrantów jedynie przy pracach fizycznych nie wymagających kwalifikacji

Z badania wynika, że prawie 60 proc. firm zatrudnia imigrantów jedynie przy pracach fizycznych nie wymagających kwalifikacji. Duże firmy przeciętnie w większym stopniu korzystają z kapitału ludzkiego imigrantów.

Autorzy badania podają, że w ciągu ostatnich pięciu lat silnie wzrósł odsetek imigrantów deklarujących chęć pozostania na dłużej lub nawet na stałe w Polsce. Ponad połowa imigrantów w Polsce przebywa razem z przynajmniej jednym członkiem rodziny.

„Oznacza to wzrastającą tendencję do migracji osiedleńczej. Z czasem wysoka obecnie skłonność imigrantów do przesyłania środków do kraju rodzinnego powinna się zmniejszać” – napisano w raporcie NBP.

Czytaj także: Miejsce migranta w polskiej gospodarce po pandemii COVID-19 >>>

W badaniu podano, że w większości regionów Polski odsetek imigrantów deklarujących przesyłanie pieniędzy na Ukrainę wynosił ok. 50-60 proc.

Przeciętna suma roczna przekazów pieniężnych imigrantów, którzy wysyłali pieniądze do rodzin wynosiła nieco powyżej 8 tys. zł rocznie.

Z badania wynika, że większość firm nie odczuło większych problemów z personelem ze względu na wyjazdy imigrantów spowodowane pandemią COVID-19.

Zdecydowana większość firm (67 proc.) zatrudniających imigrantów z Ukrainy nie odnotowała problemów związanych z brakami rąk do pracy ze względu na zwiększone wyjazdy z ostatnich miesiącach.

Ok. 5 proc. firm określiło wyjazdy imigrantów z Ukrainy jako problem masowy lub duży

Autorzy raportu podają, że około 5 proc. firm określiło wyjazdy imigrantów z Ukrainy jako problem masowy lub duży i zagrażający ciągłości pracy przedsiębiorstwa. Problemy związane z epidemią COVID-19 nie wpłynęły na preferencje dotyczące zatrudnienia imigrantów ok. 73 proc. firm, ale ok. 15 proc. wskazywała, że w przyszłości będzie zatrudniać mniej imigrantów niż poprzednio a 7 proc. firm deklarowało, że będzie unikać zatrudniania imigrantów. Około 4 proc. deklarowało natomiast szersze korzystanie z pracy imigrantów w przyszłości.

24 proc. badanych imigrantów chciałoby zostać na stałe w Polsce, a kolejne 14 proc. przynajmniej na 3 lata.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: