NBP: pandemia COVID-19 nie pogorszyła dostępności kredytów dla sektora przedsiębiorstw niefinansowych

Firma / Z rynku

Analiza aktywności sektora nie wskazuje jednak, by banki nadmiernie ograniczały podaż kredytów - napisał NBP w raporcie "Aktywność kredytowa sektora przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w okresie pandemii COVID-19", a przygotowanym przez Departament Analiz Ekonomicznych NBP.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Analiza aktywności sektora nie wskazuje jednak, by banki nadmiernie ograniczały podaż kredytów - napisał NBP w raporcie "Aktywność kredytowa sektora przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce w okresie pandemii COVID-19", a przygotowanym przez Departament Analiz Ekonomicznych NBP.

.@nbppl: analiza aktywności sektora nie wskazuje, by #banki nadmiernie ograniczały podaż kredytów #kredyty #NBP #koronawirus #COVID19

"Analiza aktywności kredytowej sektora w oparciu o dane finansowe GUS z II kw. br. oraz wyniki Szybkiego Monitoringu NBP i dedykowanej Sondy nie wskazuje jednak, by banki nadmiernie ograniczały podaż kredytów" - napisano.

Auturzy raportu piszą, że obserwowany spadek dynamiki zadłużenia kredytowego sektora przedsiębiorstw niefinansowych (SPN) w sektorze bankowym ma w dużym stopniu charakter cykliczny, związany z istotnym ograniczeniem aktywności gospodarczej przedsiębiorstw, w tym zapotrzebowania tego sektora na obce środki finansowe.

Czytaj także: Znaczny spadek udzielonych kredytów w sierpniu >>>

"Mimo dużego spadku przychodów, sytuacja płynnościowa SPN jest rekordowo dobra. Część czynników ma tu jednak charakter nietrwały, wynikający z jednej strony z dużej pomocy otrzymywanej przez firmy w ramach tarcz antykryzysowych, z drugiej - znaczącej redukcji działalności inwestycyjnej. W rezultacie, firmy gorzej oceniają własną płynność niż wynika to z twardych danych finansowych" - napisano.

Zdolność kredytowa przedsiębiorstw nadal powyżej 10-letniej średniej

Z raportu wynika, że zdolność kredytowa przedsiębiorstw, choć obniżyła się, nadal utrzymywała się powyżej 10-letniej średniej.

"Pandemia COVID-19 spowodowała jednak bardzo duże zróżnicowanie sytuacji pomiędzy branżami. Rekordowo wysoki jest też poziom niepewności odczuwanej przez przedsiębiorstwa.

Może mieć on znaczący wpływ na ich popyt na kredyty. Popyt na kredyt jest bowiem wyraźnie niższy wśród podmiotów doświadczających niepewności. W przypadku części z nich niepewność ta przejawia się m.in. w niemożności oceny własnej zdolności kredytowej" - napisano.

Wybuch pandemii nie pogorszył dostępności kredytów dla sektora przedsiębiorstw

NBP pisze, że wyniki badań ankietowych wskazują, że wybuch pandemii nie pogorszył dostępności kredytów dla sektora przedsiębiorstw niefinansowych.

"W szczególności, zbliżony do średniej był tzw. współczynnik odmów. Firmy oceniły też, że przyczyny odmów miały obiektywny charakter. Wśród przedsiębiorstw, które po 15 marca br. otrzymały odmowną decyzję kredytową, dominował bowiem pogląd o wpływie bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa na decyzję banków. Drugą z przyczyn, dotyczącą kolejnych 38 proc. odmów, była sytuacja branży w jakiej firma prowadzi działalność" - napisano.

Neutralna polityka banków

Autorzy raportu wskazują, że przedsiębiorstwa, które po 15 marca ubiegały się o kredyt bankowy, najczęściej twierdziły też, że polityka kredytowa banków była neutralna – bank przy podejmowaniu decyzji bazował na złożonych dokumentach i standardowym zestawie informacji.

NBP pisze, że w świetle wyników lipcowej sondy tylko w niewielkim stopniu można powiązać spadek inwestycji z ograniczeniem dostępności finansowania bankowego.

"Okazało się ono bowiem drugorzędnym problemem dla inwestorów realizujących obecnie większe inwestycje (3,2 proc. inwestorów ograniczyło inwestycje z tego powodu i trzeba mieć na uwadze że jest to tylko kilkanaście przypadków w całej próbie)" - napisano. 

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: