NBP po kontroli NIK: w 2021 roku nie było potrzeby interwencji na rynku walutowym

Gospodarka

W opinii Zarządu Narodowego Banku Polskiego w 2021 r. nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia interwencji na rynku walutowym. Kształtowanie się kursu złotego nie stwarzało zagrożeń dla stabilności makroekonomicznej czy finansowej kraju.

Narodowy Bank Polski
Fot. stock.adobe.com/Fotokon

W opinii Zarządu Narodowego Banku Polskiego w 2021 r. nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia interwencji na rynku walutowym. Kształtowanie się kursu złotego nie stwarzało zagrożeń dla stabilności makroekonomicznej czy finansowej kraju.

W 2021 roku podwyżki stóp wywołały silny impuls umacniający PLN, stąd nie było potrzeby interwencji - uważa zarząd NBP w wystąpieniu po kontroli NIK.

"Zdaniem Zarządu NBP, w 2021 r. interwencje walutowe nie były podstawowym instrumentem polityki pieniężnej, lecz narzędziem do potencjalnego wykorzystania w sytuacjach, gdyby było to niezbędne do zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej kraju. W tym kontekście zdecydowane podwyższenie stóp procentowych NBP w IV kwartale 2021 r. stanowiło silny impuls oddziałujący w kierunku umocnienia kursu złotego" - pisze NIK, cytując NBP.

Czytaj także: Prezes NBP w Sejmie: polityka pieniężna będzie nadal prowadzona w kierunku obniżenia CPI i utrzymania wzrostu >>>

W tej sytuacji, w opinii Zarządu NBP w 2021 r. nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia interwencji na rynku walutowym. Kształtowanie się kursu złotego nie stwarzało zagrożeń dla stabilności makroekonomicznej czy finansowej kraju.

"Krajowy rynek walutowy funkcjonował bez zakłóceń, a zmienność kursu złotego nie odbiegała od długoterminowej średniej" - dodano.

NIK zwraca uwagę, że NBP w grudniu 2020 r. interweniował na rynku walutowym celem zapobieżenia wpływowi procyklicznej dalszej aprecjacji złotego i dostosowania kursu złotego do poluzowania polityki pieniężnej, a nie było to wtedy niezbędne do zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej kraju.

NIK pisze, że jednak gdy w IV kwartale 2021 r. zmiany kursu złotego nie reagowały na zacieśnienie polityki pieniężnej, gdy wskazany silny impuls nie zadziałał, NBP nie podjął interwencji walutowych i innych działań wspierających to zacieśnienie, celem hamowania wzrostu inflacji.

Zmienność kursu złotego do euro

NIK podaje, że zmienność kursu złotego do euro spadła średnio z 7,2 proc. w 2020 r. do 6,21 proc. w 2021 r.

W 2021 r. wystąpił jeden przypadek, w którym zmiany kursu złotego do euro spełniły ustalone kryterium zaburzenia na rynku walutowym (w 2020 r. odnotowano 14 takich przypadków). W dniu posiedzenia RPP 6 października 2021 r., w efekcie zaskakującej inwestorów decyzji Rady o podwyżce stóp procentowych NBP o 40 punktów bazowych, złoty umocnił się względem euro o 1,24 proc.(PAP Biznes)

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: