NBP podtrzymuje negatywne stanowisko ws. możliwości emisji CBDC w Polsce

Gospodarka

NBP - Narodowy Bank Polski
NBP - Narodowy Bank Polski (fot. Stock.Adobe.com / mattz90)

NBP podtrzymuje negatywne stanowisko ws. możliwości emisji cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC) w Polsce, ale prowadzi monitoring prac analitycznych w tej sprawie ‒ podało w odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, powołując się na informacje uzyskane od NBP.

#NBP zajął negatywne stanowisko ws. emisji CBDC w Polsce już w 2017 roku #CyfrowaWaluta #BankCentralny @nbppl @MFIPR_GOV_PL @MF_GOV_PL

„(…) Zgodnie z informacją uzyskaną z NBP, dotychczasowe negatywne stanowisko NBP co do możliwości emisji CBDC w Polsce pozostaje w obecnej sytuacji aktualne i zasadne” ‒ napisał resort.

NBP: monitoring prac analitycznych dot. CBDC

„(…) Obecnie rząd nie podejmuje wspólnie z partnerami UE bezpośrednich działań związanych z wprowadzeniem cyfrowej waluty banku centralnego. W NBP jest prowadzony monitoring prac analitycznych, badawczych i testów pilotażowych realizowanych przez inne banki centralne w zakresie emisji CBDC dla płatności detalicznych oraz wysokokwotowych.

Monitorowany jest też przebieg dyskusji w tym temacie w różnych gremiach międzynarodowych, w tym unijnych. Jednakże sam NBP również nie współpracuje w zakresie prac analitycznych, badawczych czy pilotażowych dotyczących emisji CBDC z podmiotami zewnętrznymi, w tym z innymi bankami centralnymi.

Nie prowadzi również samodzielnie prac nad wprowadzeniem w Polsce CBDC” ‒ dodano.

Czytaj także: Jak bardzo spadnie PKB Polski w 2020 roku? Prognoza centralna NBP

Negatywne stanowisko ws. CBDC od 2017 roku

NBP zajął negatywne stanowisko ws. emisji CBDC w Polsce już w 2017 roku.

Jak wówczas wskazał NBP, ani wymogi prawne, czyli przepisy Konstytucji RP i ustawy o NBP dotyczące emisji znaków pieniężnych w postaci banknotów i monet, ani względy bezpieczeństwa związane z niedojrzałością technologii rozproszonego rejestru, która mogłaby być zastosowana przy emisji walut wirtualnych, nie pozwalają na pozytywne odniesienie się do emisji cyfrowej waluty banki centralnego.

Dlaczego w Polsce nie będzie pilotażu CBDC?

W najnowszej interpelacji resort finansów i funduszy podał, że w warunkach polskich aktualnie nie znajdują odzwierciedlenia przesłanki, którymi kierowały się inne banki centralne przy podjęciu dogłębnych analiz teoretycznych i rozpoczęciu testów pilotażowych w zakresie emisji CBDC.

Czytaj także: NBP: zysk netto banków w okresie styczeń-sierpień 2020 r. spadł rdr o 46,6 proc.

„W odniesieniu do Polski należy bowiem stwierdzić, że:

‒ wartość pieniądza gotówkowego od wielu lat rośnie (…);

‒ udział gotówki w płatnościach detalicznych ma co prawda tendencję malejącą, ale utrzymuje się nadal na wysokim poziomie (57 proc. na koniec 2018 r.);

‒ w Polsce obserwowane jest silne przywiązanie do gotówki. Brak jest zainteresowania ze strony osób fizycznych wycofaniem gotówki z obiegu (…);

‒ poziom włączenia finansowego jest wysoki (na koniec 2018 r. 91 proc. osób w wieku powyżej 15 lat posiadało rachunek płatniczy);

‒ systemy płatności detalicznych oraz instrumenty płatnicze funkcjonujące w Polsce są wysoce innowacyjne i efektywne (np. płatności natychmiastowe, płatności zbliżeniowe);

‒ gospodarka cyfrowa, w tym handel elektroniczny, posiada wiele różnorodnych i efektywnych metod płatności, które zapewniają konsumentom możliwość wyboru i zaspokajają ich potrzeby;

‒ polski system płatności wysokokwotowych SORBNET2, w którym dokonywany jest rozrachunek międzybankowy typu RTGS (Real-Time Gross Settlement – rozrachunek brutto w czasie rzeczywistym) dla płatności w złotych, umożliwia sprawny i wydajny przepływ pieniądza w gospodarce.

Zaplanowane przez NBP na najbliższe 4 lata prace modernizacyjne będą prowadziły do unowocześnienia istniejących rozwiązań i wzrostu efektywności działania systemu” ‒ poinformowało Ministerstwo.

Czytaj także: NBP opublikował założenia polityki pieniężnej na 2021 rok, instrumenty będą dostosowane do następstw pandemii COVID-19

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: