NBP postuluje wprowadzenie w Polsce świadczenia emerytalnego w formie renty dożywotniej waloryzowanej inflacją

Mój plan emerytalny

Narodowy Bank Polski chciałby wprowadzenia w Polsce świadczenia emerytalnego w formie renty dożywotniej waloryzowanej inflacją.

Senior i pieniądze
Fot. stock.adobe.com/guy2men

Narodowy Bank Polski chciałby wprowadzenia w Polsce świadczenia emerytalnego w formie renty dożywotniej waloryzowanej inflacją.

NBP swój pomysł przekazał w opinii do projektu ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych. Projekt ten przekazany został do konsultacji w grudniu 2020 roku.

W opinii NBP istotną luką, jaka występuje w polskim systemie dobrowolnych oszczędności emerytalnych jest brak możliwości otrzymania świadczenia emerytalnego w formie renty dożywotniej z uwzględnieniem waloryzacji wskaźnikiem inflacji.

- napisał NBP.

Czytaj także: Czy Polacy wybiorą unijny program emerytalny zamiast krajowych PPK, IKE, IKZE?

Produkt znany z większości krajów europejskich

NBP podaje, że w większości krajów europejskich taki produkt jest podstawową formą świadczenia emerytalnego w fazie wypłat i w największym stopniu chroni świadczeniobiorcę przed ryzykiem braku wystarczających środków w późnym wieku.

"Narodowy Bank Polski wielokrotnie wskazywał na potrzebę uregulowania tego zagadnienia w polskim prawodawstwie. Brak możliwości otrzymania świadczenia w formie renty dożywotniej jest nie tylko niekorzystny z punktu widzenia przyszłych emerytów, lecz również wydaje się być zagrożeniem dla instytucji finansowych oferujących OIPE. W ramach OIPE będzie można bowiem przenosić środki między dostawcami OIPE, również pomiędzy różnymi krajami" - napisał NBP.

"Możliwe jest zatem, że część klientów zdecyduje się na przeniesienie środków do tych zagranicznych dostawców, którzy oferują taką formę wypłaty świadczenia. W związku z tym NBP ponownie postuluje podjęcie działań zmierzających do umożliwienia polskim emerytom wypłaty środków z dobrowolnej części systemu emerytalnego w formie renty dożywotniej" - dodaje. 

Czytaj także: IKE, IKZE, PPE, PPK, OFE, jak odzyskać swoje oszczędności w czasie pandemii?

NBP: implementacja rozporządzenia PE powinna przynieść obniżkę kosztów zarządzania indywidualnymi produktami emerytalnymi

Implementacja w Polsce rozporządzenia 2019/1238 Parlamentu Europejskiego powinna zainicjować proces obniżki kosztów zarządzania indywidualnymi produktami emerytalnymi - napisał NBP w opinii do projektu ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych. NBP apeluje, aby podjąć działania legislacyjne mające na celu obniżkę kosztów ponoszonych przez uczestników dobrowolnych form emerytalnych.

MF przekazało do konsultacji w grudniu projekt ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych. Projekt ten implementuje rozporządzenie 2019/1238.

Czytaj także: Emerytury i renty: od marca 2021 r. świadczenia podwyższone nie mniej niż o 50 zł brutto, wypłata tzw. czternastki w listopadzie >>>

"W opinii NBP rozporządzenie 2019/1238, poprzez wprowadzone w nim regulacje dotyczące ograniczenia kosztów, powinno zainicjować w Polsce proces obniżki kosztów zarządzania w ramach indywidualnych produktów emerytalnych oferowanych przez polskie instytucje finansowe. Art. 45 ust. 2 rozporządzenia wskazuje bowiem, że koszty i opłaty związane z podstawowym OIPE nie mogą przekraczać 1 proc. zgromadzonego kapitału rocznie" - napisano.

NBP podaje, że z danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że średnie opłaty za zarządzanie (stała część wynagrodzenia) dla funduszy inwestycyjnych otwartych w 2019 r. wyniosły 2,1 proc. wartości aktywów netto.

"W ramach indywidualnych form emerytalnych w funduszach inwestycyjnych zgromadzonych jest najwięcej kapitału. Opłaty te są najwyższe w Europie, mimo obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z 13 grudnia 2018 r. w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia stałego towarzystwa za zarządzanie funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym" - napisał NBP.

"Sytuacja oszczędzających na cele emerytalne kształtuje się jeszcze mniej korzystnie w przypadku produktów oferowanych przez zakłady ubezpieczeń. W ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych, w ramach których prowadzone są IKE lub IKZE środki klientów są najczęściej inwestowane w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, co często wiąże się z dwukrotnym pobieraniem opłaty za zarządzanie: przez TFI i zakład ubezpieczeń. Dodatkowo brak szczegółowych uregulowań w zakresie wysokości kosztów możliwych do pobierania z aktywów UFK lub ze składki sprawia, że produkty emerytalne zarządzane przez zakłady ubezpieczeń są często rozwiązaniem bardzo kosztownym dla klienta" - dodano.

Czytaj także: Zmiany w IKE i IKZE: od 2021 roku będzie można wpłacać więcej >>>

W związku z tym NBP apeluje, aby podjąć działania legislacyjne mające na celu obniżkę kosztów ponoszonych przez uczestników dobrowolnych form emerytalnych.

"Inicjatywa ta wydaje się niezwykle ważna w kontekście promowania indywidualnego oszczędzania na cele emerytalne. Wprowadzenie obniżek jest również uzasadnione nie tylko bardzo dobrą kondycją sektora towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń, lecz również istniejącymi rozwiązaniami w zakresie kosztów obowiązujących w pracowniczych planach kapitałowych" - dodano.

Czytaj także: Środki z OFE będzie można wypłacić w całości

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: