NBP: prognoza wzrostu PKB w 2019 r. wynosi 4,3 proc.

Gospodarka

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 25 analityków w okresie wrzesień-październik br., zakłada wzrost na poziomie 4,3% w 2019 r., 3,6% w 2020 r. i 3,1% w 2021 r., wynika z raportu NBP.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 25 analityków w okresie wrzesień-październik br., zakłada wzrost na poziomie 4,3% w 2019 r., 3,6% w 2020 r. i 3,1% w 2021 r., wynika z raportu NBP.

Prognoza centralna analityków dotycząca wzrostu #PKB w 2019 r. wynosi 4,3 proc - podał @nbppl

W poprzedniej, czerwcowo-lipcowej edycji ankiety centralna prognoza wynosiła odpowiednio: 4,5% w 2019 r., 3,7% w 2020 r. i 3,2% w 2021 r."Scenariusz centralny dla tempa wzrostu PKB w 2019 r. jest równy 4,3%, a 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 4,1%-4,6%. W 2020 r. można spodziewać się tempa wzrostu pomiędzy 3,0% a 4,1%, przy prognozie centralnej równej 3,6%. 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa sugeruje, że wzrost PKB w 2021 r. ukształtuje się pomiędzy 2,4% a 3,8%. Scenariusz centralny dla tego roku (3,1%) nie jest wyraźnie zarysowany" - czytamy w raporcie.

Prognoza średniorocznej inflacji w 2019

Prognoza centralna dotycząca średniorocznej inflacji wynosi 2,3% na 2019 r., 2,9% na 2020 i 2,6% na 2021 r. W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wyniosła 2,2%, 2,7% na 2020 i 2,5% na 2021 r."W bieżącym roku inflacja CPI ukształtuje się nieco poniżej celu inflacyjnego NBP. Prognoza centralna wynosi 2,3%, zaś granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa to 2,2% i 2,5%. W 2020 r. można się spodziewać inflacji z przedziału 2,5%-3,4% (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy scenariuszu centralnym równym 2,9%. Z kolei w 2021 r. inflacja nie powinna wyjść poza przedział 1,9% -3,2%. Scenariusz centralny dla tego horyzontu to 2,6%" - czytamy w raporcie. Prawdopodobieństwo inflacji w paśmie odchyleń od celu inflacyjnego NBP (1,5%-3,5%) dla lat 2020- 2021 jest wysokie i wynosi ok. 70%, podkreślono."Lata te różnią się jednak rozłożeniem prawdopodobieństw przedziałów powyżej i poniżej celu inflacyjnego NBP. W 2020 r. prawdopodobieństwo inflacji powyżej celu inflacyjnego jest trzy razy wyższe niż prawdopodobieństwo inflacji poniżej celu, zaś w 2021 r. prawdopodobieństwa te są dość wyrównane" - czytamy dalej.

Prognoza stopy referencyjnej

Z kolei prognoza centralna dotycząca stopy referencyjnej wynosi 1,5% na 2019 r. i 1,5% na 2020 r. oraz 1,52% na 2021 r., wynika z raportu NBP.W poprzedniej edycji ankiety prognoza centralna na ten rok wynosiła 1,5%, a na 2020 r. - 1,51% oraz 1,6% na 2021 r."Prognoza centralna dla stopy referencyjnej NBP w latach 2019-2021 to 1,5%. Dla bieżącego roku utrzymuje się pełen konsensus. Przedział 50- procentowego prawdopodobieństwa dla prognoz stopy procentowej w 2020 r. to 1,3%-1,7%, zaś w 2021 r.: 1,2%-1,9%. Dla obu tych lat scenariusz centralny jest bardzo wyraźnie zarysowany, a 50-procentowe przedziały prawdopodobieństwa dość wąskie" - czytamy w raporcie.Po obniżce w marcu 2015 r., stopa referencyjna wynosi 1,5% i jest najniższa w historii.Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia. Ostatnia runda Ankiety Makroekonomicznej NBP odbyła się między 16 września a 2 października 2019 r. Wzięło w niej udział 25 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze oraz organizacje pracowników i pracodawców.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: