NBP: Rada ds. obrotu gotówkowego powołała zespoły odpowiedzialne za przygotowanie strategii

Gospodarka

Opracowanie projektu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego będzie priorytetem pracy Rady do spraw obrotu gotówkowego w 2021 roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Pięć wyodrębnionych zespołów zadaniowych przygotuje projekt strategii.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Opracowanie projektu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego będzie priorytetem pracy Rady do spraw obrotu gotówkowego w 2021 roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Pięć wyodrębnionych zespołów zadaniowych przygotuje projekt strategii.

Rada podjęła uchwałę powołującą następujące zespoły zadaniowe, odpowiedzialne za przygotowanie projektu strategii: 1. Akceptacji i dostępności gotówki, 2. Logistyki gotówki, 3. Cyberbezpieczeństwa, 4. Bezpieczeństwa fizycznego gotówki, 5. Komunikacji, podał NBP.

Jak wskazano, w skład zespołów wejdą przedstawiciele instytucji i urzędów odpowiedzialnych za regulację obrotu gotówkowego oraz podmiotów działających na rynku usług i produktów związanych z gotówką. 

Skład Rady

Do dotychczasowych członków Rady, reprezentujących banki, Związek Banków Polskich, firmy obsługi gotówki oraz stowarzyszenia handlu detalicznego, dołączyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komendy Głównej Policji, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, a także reprezentanci operatorów sieci bankomatowych.

Czytaj także: NBP: jednym z priorytetów w 2021 r. będzie analiza potencjalnego ryzyka eliminacji obrotu gotówkowego >>>

Rada do spraw obrotu gotówkowego wyraża przekonanie, że opracowanie projektu Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego w Polsce oraz do poprawy jego efektywności.

- czytamy w komunikacie.

Rada do spraw obrotu gotówkowego to organ opiniodawczy i doradczy przy zarządzie Narodowego Banku Polskiego. 

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: