NBP: silny wzrost wartość eksportu i importu w kwietniu

Gospodarka

Eksport towarów z Polski wzrósł o 69,2% r/r do 23 386 mln euro w kwietniu 2021 r., zaś import wzrósł o 59,8% r/r do 22 097 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

Import, eksport
Fot. stock.adobe.com/tumsasedgars

Eksport towarów z Polski wzrósł o 69,2% r/r do 23 386 mln euro w kwietniu 2021 r., zaś import wzrósł o 59,8% r/r do 22 097 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1 289 mln euro wobec 589 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

W kwietniu 2021 r. nastąpił silny wzrost wartość eksportu, jak i importu w ujęciu r/r.

"Było to wynikiem niskiego poziomu odniesienia z kwietnia 2020 r., kiedy wartość obrotów handlowych wyraźnie zmniejszyła się pod wpływem obowiązujących wówczas ograniczeń mających na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19. Dodatkowo do wysokiej dynamiki eksportu przyczyniał się obserwowany od września 2020 r., szybko rosnący popyt na produkty wytwarzane w Polsce, na co wskazuje duży wzrost wartości eksportu w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. Jednocześnie ze względu na wysoki udział zagranicznej wartości dodanej w towarach charakteryzujących się najwyższym wzrostem eksportu, towarzyszył mu podobnie duży wzrost importu. Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 106,8 mld zł, co oznacza wzrost o 44 mld zł, tj. o 70% w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Wartość importu towarów w porównaniu do kwietnia 2020 r. wzrosła o 38 mld zł, tj. o 60,5% i osiągnęła poziom 100,9 mld zł" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Czytaj także: GUS: eksport w euro wzrósł o 8,3 proc. rdr, import o 6,1 proc. rdr w styczniu – marcu 2021 r. >>>

W porównaniu z kwietniem 2019 r. wartość eksportu zwiększyła się o 26,8%, a importu o 20,9%. W omawianym okresie odnotowano wzrost wartości eksportu głównie baterii samochodowych, odbiorników telewizyjnych, katalizatorów, odzieży i mebli. Największy wpływ na import miał wzrost wartości przywiezionych z zagranicy wyrobów walcowanych z żeliwa i stali, odzieży, części odbiorników telewizyjnych oraz komputerów i procesorów. W kwietniu 2021 r. nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 5,9 mld zł, podał NBP.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22 mld zł i w porównaniu z kwietniem 2020 r. wzrosły o 3,8 mld zł, tj. o 20,9%. Wartość rozchodów wyniosła 12,4 mld zł i wzrosła o 1,7 mld zł, tj. o 15,8%, podano również.

Saldo na rachunku C/A

Na rachunku obrotów bieżących w kwietniu br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 740 mln euro wobec 938 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 717 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał także NBP.

"W kwietniu 2021 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano dodatnie salda obrotów towarowych (5,9 mld zł) i usług (9,6 mld zł) oraz ujemne saldo dochodów pierwotnych (7,4 mld zł) i dochodów wtórnych (0,2 mld zł). Z opublikowanych 14 czerwca 2021 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za kwiecień 2021 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 3,3 mld zł" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 7,4 mld zł. O wysokości ujemnego salda zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 7,9 mld zł. Na wysokość salda dochodów oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,7 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,4 mld zł), podał też bank centralny.

Konsensus rynkowy wyniósł 1 200 mln euro nadwyżki C/A.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: