NBP: stopa bezrobocia spadnie do 3,6 proc. w tym roku i do 3,4 proc. w 2019 r.

Rynek pracy

Stopa bezrobocia będzie obniżać się do 3,6% na koniec tego roku i dalej do 3,4% na koniec 2019 r. oraz do 3,3% rok później (wobec 4,9% na koniec 2017 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Fot. Pixabay

Stopa bezrobocia będzie obniżać się do 3,6% na koniec tego roku i dalej do 3,4% na koniec 2019 r. oraz do 3,3% rok później (wobec 4,9% na koniec 2017 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Stopa #bezrobocie spadnie do 3,6 proc. w tym roku i do 3,4 proc. w 2019 r. - podał @nbppl

W projekcji z marca br. bank centralny spodziewał się, że stopa bezrobocia wyniesie 3,9% na koniec 2018 r. oraz 3,5% rok później."Wzrost liczby pracujących będzie w horyzoncie projekcji stopniowo wyhamowywał. Obecnie uwarunkowania popytu na pracę pozostają korzystne, jednak wraz ze spowolnieniem dynamiki PKB w najbliższych latach oczekiwany jest również wolniejszy przyrost popytu na pracę. - czytamy w "Raporcie o inflacji".Według raportu, ograniczeniem dla wzrostu liczby pracujących będzie także w coraz większym stopniu podaż pracowników. Zasób osób bezrobotnych, które mogłyby podjąć pracę jest niewielki, co odzwierciedla rekordowo niska i malejąca stopa bezrobocia. W konsekwencji utrzymują się trudności przedsiębiorstw ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Wyrazem tego jest historycznie wysoki odsetek firm wskazujących niedobór pracowników jako barierę działalności oraz deklarujących posiadanie nieobsadzonych stanowisk pracy.

Duża dynamika wynagrodzeń

"Dynamika wynagrodzeń w latach 2018-2020 będzie utrzymywać się na podwyższonym poziomie, przewyższając w ujęciu realnym tempo wzrostu wydajności pracy. Z jednej strony w kierunku wyższej dynamiki płac będzie oddziaływać dalszy spadek stopy bezrobocia oraz wzrost inflacji cen konsumenta. Z drugiej strony w horyzoncie projekcji zmniejszy się wzrost popytu na pracę ze strony przedsiębiorstw, a presję płacową w gospodarce będzie łagodziła dodatkowo obecność imigrantów z Ukrainy" - napisano też w raporcie.Według banku centralnego, korzystna koniunktura na rynku pracy będzie sprzyjać aktywizacji zawodowej. Efekt ten będzie dotyczyć w szczególności osób w wieku przedemerytalnym (50-59/64 lat), których aktywność zawodowa jest wciąż wyraźnie niższa niż w krajach Europy Zachodniej."Pozytywnie na podaż pracy wpływa również obecność na krajowym rynku pracy imigrantów, w głównej mierze obywateli Ukrainy. Jednocześnie obniżenie wieku emerytalnego od 1 października 2017 r. prawdopodobnie zmniejszy skalę wzrostu współczynnika aktywności zawodowej w najstarszej grupie wiekowej (60/65 lat+)" - podano także.

Wzrośnie liczba pracujących

NBP przewiduje, że liczba pracujących wzrośnie o 0,7% w tym roku, a następnie o 0,6% w 2019 r. i o 0,2% w 2020 r. (po wzroście o 1,4% w ub.r.)Według centralnej ścieżki projekcji, stopa bezrobocia równowagi NAWRU ma wynieść w latach 2018-2020 odpowiednio: 4,8%, 4,5% i 4,2% (wobec 5,2% w 2017 r.).Według projekcji, jednostkowe koszty pracy zwiększą się o 3% w 2018 r., o 3,7% w 2019 r. oraz o 3,4% w 2020 r. (po wzroście o 2,2% w ub.r.) Towarzyszyć temu będzie wzrost wydajności pracy - odpowiednio o: 3,9%, 3,2% i 3,3% (wobec 3,2% wzrostu w 2017 r.).

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: